Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Spedisjon og lagring

Du trenger selvsagt forsikringer for egne eiendeler og ansatte. Men i tillegg må du også sikre speditøransvaret ditt, uavhengig av type transportoppdrag.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for de ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Lastebilforsikring

  Lastebiltilhengerforsikring

  Firmabilforsikring

  Traktor og arbeidsmaskin

Anbefalte forsikringer

 • Som speditør utfører du transportoppdrag etter NSAB2000. Det ansvaret som du etter denne kan pådra deg, sikres gjennom en forsikring for speditøransvar. Med denne forsikringen er du også dekket for ansvar for skade på varer og gods som håndteres med bedriftens egne trucker.

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Ansvar for Speditør

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler og varelager bør du tegne industriforsikring. Du kan velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd.

  Les mer om: 

  Industriforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen etter dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Lastebilforsikring

  Firmabilforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om: 

  Sykeavbruddsforsikring

 • Huseierforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri,vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om: 

  Huseierforsikring for næringsbygg

  Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

  Les mer om: 

  Industriforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om: 

  Reiseforsikring for bedrifter