Buss – passasjertransport på vei

Når du driver med passasjertransport er du avhengig av at kjøretøyene dine er i drift. Det er viktig å sikre seg mot driftstap. Du bør også forsikre de ansatte og bedriftens eiendeler.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer