Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Godstransport på vei - lastebil

Som transportør er du avhengig av at kjøretøyene dine er i drift. Det er derfor viktig å sikre seg mot driftstap. Varene må i tillegg være forsikret mens de er underveis. Du bør også forsikre de ansatte og bedriftens eiendeler.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for de ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Lastebilforsikring 

  Lastebiltilhengerforsikring

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om: 

  Ansvarsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Kjøper du fritidsulykkeforsikring i tillegg dekkes utgifter til psykologhjelp etter traumatiske situasjoner for ansatte.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon:

  • Fritidsulykke

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen etter dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko. Det kan også være lurt å vurdere bilsavn, som dekker avbruddstap. Kranansvar og godsansvar kan være nødvendig i følge dine kontrakter.

  Les mer om: 

  Lastebilforsikring

  Lastebiltilhengerforsikring

  Firmabilforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler og lager kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan også velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring

 • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri,vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om: 

  Huseierforsikring for næringsbygg

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om: 

  Reiseforsikring for bedrifter