Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Tjeneste tilknyttet finansieringsvirksomhet

Bedriften kan pådra seg et erstatningsansvar som følge av feil eller forsømmelser. Det er også viktig å forsikre de ansatte og bedriftens eiendeler.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for de ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade. 

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

 • Du kan velge en løsning som dekker eiendeler, driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar. Driftsavbrudd er bedriftens "livsforsikring" og dekker virksomhetens tap i omsetning etter en erstatningsmessig skade. 

  Like viktig er det at spesielt utstyr og instrumenter blir riktig forsikret. 

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke. 

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap. 

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om:

  Reiseforsikring for bedrifter