Teknisk konsulentvirksomhet/arbeid

Som følge av feil i prosjektering eller rådgivning kan bedriften pådra seg et erstatningsansvar. Bedriften kan sikres økonomisk med forsikring for rådgivningsvirksomhet. Det er også viktig å forsikre de ansatte og bedriftens eiendeler.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer

Skadeforebyggende råd