Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Teknisk konsulentvirksomhet/arbeid

Som følge av feil i prosjektering eller rådgivning kan bedriften pådra seg et erstatningsansvar. Bedriften kan sikres økonomisk med forsikring for rådgivningsvirksomhet. Det er også viktig å forsikre de ansatte og bedriftens eiendeler.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade. For din bedrift er det viktig at det spesielle rådgivningsansvaret blir ivaretatt.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Ansvarsforsikring for rådgivende ingeniører/arkitekter

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om: 

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

 • Du kan velge en løsning som dekker eiendeler, driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter en erstatningsmessig skade.

  Like viktig er det at spesielt utstyr og instrumenter blir riktig forsikret.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring

  Transportforsikring for egne varer og utstyr

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om: 

  Sykeavbruddsforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om: 

  Reiseforsikring for bedrifter

Skadeforebyggende råd

 • Utnevn en person til å forestå det brannforebyggende arbeidet i bedriften. Instruer alle ansatte om brannforebyggende tiltak, bruk av slokkeutstyr og alarmering. Plasser slukkeutstyr lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Kontroller håndslokkere minst en gang årlig og sett på merkelapp med dato for siste kontroll.

 • Hold porter og dører låst, og lukk vinduer for å hindre adgang for uvedkommende. Ikke la nøkler stå i låsen. Unngå å oppbevare verdigjenstander i vinduer på bakkenivå. Sikre beslag og hengsler mot demontering og oppløfting. Merk utstyr og verktøy permanent med firmaets navn - da blir det vanskeligere å omsette, og lettere å få tilbake.