Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Personlig tjenesteyting

For deg som driver en salong eller lignende er det viktig med forsikring for eiendeler og utstyr. Det er også viktig å velge de riktige forsikringene for de ansatte.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for de ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om: 

  Ansvarsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om: 

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

 • Du kan velge en løsning som dekker eiendeler, driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter en erstatningsmessig skade.

  Like viktig er det at utstyr og eiendeler blir riktig forsikret.

  Næringslivsforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om: 

  Sykeavbruddsforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko. 

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om: 

  Reiseforsikring for bedrifter

Skadeforebyggende råd

 • Utstyr medarbeidere med nødvendig sikkerhetsutstyr, som for eksempel hansker. Gi medarbeidere opplæring i håndtering av helseskadelig materiale. Sørg for at det alltid er førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Renholdte og ryddige arbeidsplasser er mindre utsatt for ulykker. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

 • Legg avfall som kan selvantenne eller avgi farlige gasser i beholdere eller containere av ikke brennbart materiale med selvlukkende lokk.

 • Unngå oppbevaring av kontanter over 10.000 kroner i kasse med kundebetjening. Oppbevar kontanter ut over 10.000 kroner sikkert nedlåst. Benytt avlåst område uten adgang eller innsyn for uvedkommende til opptelling av kassabeholdning. Transporter kontanter i koffert, bag, veske eller lignende. Gjør instrukser om kontanter kjent for alle ansatte som håndterer kontanter. Ikke la nøkler stå i låsen.