Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Sport og fritid

Riktig forsikring sikrer deg ved brann, innbrudd, tyveri og hærverk. IT-utstyr bør forsikres, slik at rekonstruksjon av data er ivaretatt etter en skade. Det er også viktig med forsikring for ansatte.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for de ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet hvis virksomheten påfører andre en skade. Ansvarsforsikring kan tegnes for egne arrangementer og skader som kan skje på publikum eller deres eiendeler. Dette er spesielt viktig hvis det er tribuner. Idrettslag kan tegne forsikring for stevner eller cuper som skjer fast hvert år.

  Les mer om: 

  Ansvarsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om: 

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om: 

  • Fritidsulykke 
  • Kollektiv ulykke

 • Driftsavbrudd er bedriftens ”livsforsikring” og dekker virksomhetens tap i omsetning etter en erstatningsmessig skade. Like viktig er det at utstyr og eiendeler blir riktig forsikret.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Ved utleie bør du også ha avbruddsforsikring mot husleietap.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om: 

  Reiseforsikring for bedrifter

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring