Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Medlemsorganisasjoner

Forsikring av utstyr og eiendeler er viktig, inklusive rekonstruksjon av data. Det er også viktig med forsikring for ansatte.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Dersom organisasjonen har ansatte er yrkesskadeforsikringer lovpålagt. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet hvis virksomheten påfører andre en skade. Ansvarsforsikring kan kjøpes for egne arrangementer, og dekker skader som kan skje på publikum og deres eiendeler. Det kan også være aktuelt å kjøpe Styreansvar.

  Les mer om: 

  Ansvarsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Arrangøransvar
  • Styreansvar

 • Organisasjonens eiendeler må sikres mot følgene av brann, innbrudd, tyveri og hærverk. Du kan velge en løsning som også dekker driftsavbrudd.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Ved utleie bør du også ha avbruddsforsikring mot husleietap.

  Les mer om: 

  Huseierforsikring for næringsbygg

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om:

  Reiseforsikring for bedrifter

 • Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall for ansatte. Medlemmene kan forsikres på en kollektiv ulykkesforsikring.

  Les mer om: 

  Gruppelivsforsikring

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring