Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Kunstnerisk virksomhet

Det er viktig å kjøpe forsikring for eiendeler og utstyr. Det sikrer deg ved brann, innbrudd, tyveri og hærverk. Enten du driver alene, eller har ansatte, bør du også ha gode personforsikringer.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikring for ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet hvis virksomheten påfører andre en skade. Ansvarsforsikring kan tegnes for egne utstillinger/arrangementer. Forsikringen dekker skader på publikum eller deres eiendeler.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Arrangøransvar
  • Styreansvar

 • Kunstneriske arbeider representerer en stor verdi. Du kan velge en løsning som erstatter tapte eiendeler, driftsavbrudd ved for eksempel brann, samt bedrifts- og produktansvar. Det kan også være viktig for deg at forsikringen dekker rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger og lignende etter en skade.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring 

  Transportforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om: 

  Gruppelivsforsikring

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du kjøpe forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om: 

  Sykeavbruddsforsikring

 • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Ved utleie bør du også ha avbruddsforsikring mot husleietap.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om: 

  Reiseforsikring for bedrifter

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring