Produksjon av tekstil

Som produsent er du avhengig av at maskinene dine er i drift. Det er viktig å sikre mot driftsstans. Når varene sendes til mottaker, må du vite at disse er forsikret også underveis. Bedriftens nøkkelpersoner kan sikres ved arbeidsuførhet.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer