Produksjon av mat og drikke

Som produsent er du avhengig av at maskinene dine er i drift og det er da viktig å sikre seg mot en eventuell driftsstans. Når varene sendes fra deg, må du vite at de er forsikret underveis. Bedriftens nøkkelpersoner kan sikres ved arbeidsuførhet.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer