Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Produksjon av mat og drikke

Som produsent er du avhengig av at maskinene dine er i drift og det er da viktig å sikre seg mot en eventuell driftsstans. Når varene sendes fra deg, må du vite at de er forsikret underveis. Bedriftens nøkkelpersoner kan sikres ved arbeidsuførhet.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring 

  Lastebilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om: 

  Ansvarsforsikring

 • Maskiner og elektronisk utstyr kan dekkes mot maskinbrudd. Forsikringen kan også gjelde driftsstans.

  Les mer om: 

  Maskinforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om: 

  Gruppeliv 

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om: 

  • Fritidsulykke

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler og varer kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan også velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker tap i omsetning etter en skade.

  For å sikre bedriftens inntekter, må du vite at varene er forsikret helt frem til mottaker.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring 

  Industriforsikring (for større bedrifter) 

  Transportforsikring for handelsvarer

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om: 

  Sykeavbruddsforsikring

 • Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

  Les mer om: 

  Industriforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring 

  Lastebilforsikring 

  Lastebiltilhengerforsikring