Produksjon av elektriske artikler

Som produsent eller leverandør av elektriske artikler, bør du tenke over hva produktansvaret - ansvarsforsikring - har å si for din bedrift. Du er avhengig av at maskinene dine er i drift og det er da viktig å sikre seg mot driftsstans. Du kan også sikre bedriftens nøkkelpersoner ved arbeidsuførhet. Når varene sendes til mottaker, må du vite at disse er forsikret også underveis.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer