Produksjon av byggevarer

Som produsent er du avhengig av at maskinene dine er i drift og det er da viktig å sikre seg mot en eventuell driftsstans. Du kan også velge å sikre bedriftens nøkkelpersoner ved arbeidsuførhet. Når varene sendes til mottaker, må du vite at disse er forsikret også underveis.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer