Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Produksjon av byggevarer

Som produsent er du avhengig av at maskinene dine er i drift og det er da viktig å sikre seg mot en eventuell driftsstans. Du kan også velge å sikre bedriftens nøkkelpersoner ved arbeidsuførhet. Når varene sendes til mottaker, må du vite at disse er forsikret også underveis.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skader du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring 

  Lastebilforsikring 

  Traktor og arbeidsmaskinforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om: 

  Ansvarsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om: 

  Gruppeliv 

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om: 

  • Fritidsulykke

 • Maskiner og elektronisk utstyr kan dekkes mot maskinbrudd. Forsikringen kan også gjelde driftsstans.

  Les mer om: 

  Maskinforsikring

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler og varer kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan også velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker tap i omsetning etter en skade.

  For å sikre bedriftens inntekter, må du vite at varene er forsikret helt frem til mottaker.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring 

  Industriforsikring (for større bedrifter) 

  Transportforsikring for handelsvarer

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring 

  Lastebilforsikring 

  Lastebiltilhengerforsikring 

  Traktor og arbeidsmaskinforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om: 

  Sykeavbruddsforsikring

 • Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

  Les mer om: 

  Industriforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om: 

  Reiseforsikring for bedrifter