Digitale tjenester

For deg som leverer digitale tjenester, er det viktig at maskiner og utstyr er riktig forsikret. Samtidig er de ansatte bedriftens viktigste ressurs, og gode forsikringer som gir økonomisk trygghet ved sykdom eller skader er viktig å tilby de ansatte. Som leverandør av digitale tjenester og rådgivning kan du forsikre ansvaret ditt.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer