Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Restaurant og servering

Noe av det alvorligste som kan skje i din bransje er stans i driften eller skade på råvarene. Riktig forsikring kan dekke gjenanskaffelse, reparasjon og driftsavbrudd. Det er også viktig å forsikre de ansatte.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

  Det kan også tegnes en kriminalitetsforsikring, denne dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

  Kriminalitetsforsikring

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens varer og eiendeler kan du tegne næringslivsforsikring. Du kan velge løsninger som dekker tap ved driftsavbrudd. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter skade.

  Hvis du har gjort spesielle tilpasninger i lokalet, kan du forsikre det spesielt.

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om:

  Gruppelivsforsikring

  Behandlingsforsikring

   

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring