Restaurant og servering

Noe av det alvorligste som kan skje i din bransje er stans i driften eller skade på råvarene. Riktig forsikring kan dekke gjenanskaffelse, reparasjon og driftsavbrudd. Det er også viktig å forsikre de ansatte.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer