Reiseliv

Ulike deler av reiselivsbransjen har ulike behov. Et reisebyrå bør ha profesjonsansvarsforsikring for sin rådgivning. Som arrangør kan du holdes ansvarlig for skade på kunde eller andre, og du kan forsikre deg ved å tegne ansvarsforsikring for arrangementet. Bedriften vil også ha behov for å forsikre sine eiendeler og ansatte.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer