Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Reiseliv

Ulike deler av reiselivsbransjen har ulike behov. Et reisebyrå bør ha profesjonsansvarsforsikring for sin rådgivning. Som arrangør kan du holdes ansvarlig for skade på kunde eller andre, og du kan forsikre deg ved å tegne ansvarsforsikring for arrangementet. Bedriften vil også ha behov for å forsikre sine eiendeler og ansatte.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade. Mange i din bransje velger å utvide ansvarsforsikringen til å gjelde kriminalitet.

  Les mer om: 

  Ansvarsforsikring 

  Kriminalitetsforsikring

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens varer og eiendeler kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter en erstatningsmessig skade.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om: 

  Gruppeliv 

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om: 

  • Fritidsulykke

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om: 

  Sykeavbruddsforsikring

 • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om: 

  Huseierforsikring for næringsbygg