Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Lager og engros

For lager- og engrosvirksomhet er transport og oppbevaring av varer viktig å sikre. Forsikringene må ta hensyn til at transport og oppbevaring skjer på forskjellige måter. Også transportmidler bedriften selv eier må være riktig forsikret. Og ikke glem de ansatte!
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens varer og eiendeler kan du tegne næringslivsforsikring. Du kan velge løsninger som dekker tap ved driftsavbrudd. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter skade.

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

 • Dersom ditt firma bærer risikoen eller dine kontrakter gir deg forsikringsplikt for varene under transport, trenger du transportforsikring.

  Les mer om:

  Transportforsikring for handelsvarer

  Transportforsikring for egne varer

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

  Lastebilforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

  Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke. For å sikre bedriften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Fritidsulykke

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Huseierforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

  Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

  Les mer om:

  Industriforsikring