Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Butikk, kiosk og handel

Innbrudd, tyveri og hærverk er en vanlig skadetype i din bransje. Avbruddsforsikring er også svært viktig for å få dekket det faktiske tapet din bedrift vil kunne få etter en skade.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for de ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabil

   

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

  Det kan også tegnes en kriminalitetsforsikring, denne dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

  Kriminalitetsforsikring

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens varer og eiendeler kan du tegne Næringslivsforsikring. Forsikringen kan dekke uregistrerte kjøretøy også på bedriftens ute-område, og du kan velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter skade.

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

  Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke. For å sikre bedriften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Kjøper du fritidsulykkeforsikring i tillegg dekkes utgifter til psykologhjelp etter traumatiske situasjoner for ansatte.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Fritidsulykke

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko. Forsikringen kan dekke også uregistrerte kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

   

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg