Butikk, kiosk og handel

Innbrudd, tyveri og hærverk er en vanlig skadetype i din bransje. Avbruddsforsikring er også svært viktig for å få dekket det faktiske tapet din bedrift vil kunne få etter en skade.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer