Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Bilhandel

Varelageret representerer en stor verdi for bedriften. Da må du ha riktig forsikring som inkluderer innbrudd og tyveri fra lager og butikk både ute og inne. Spesiell forsikring på demonstrasjonsbiler og for prøvenummer er også viktig. Det samme gjelder kjøretøy/bil inne til reparasjon.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og kjøretøy. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabil

  Kontakt oss om:

  • Demonstrasjonsbil
  • Utleiebil
  • Prøvenummer

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens varer og eiendeler kan du tegne næringslivsforsikring. Forsikringen kan dekke uregistrerte kjøretøy også på bedriftens ute-område, og du kan velge løsninger som dekker tap ved driftsavbrudd. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter skade.

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

 • For din bedrift er det viktig med forsikring på demonstrasjonsbil og prøvenummer. I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

  Kontakt oss om:

  • Demonstrasjonsbil
  • Utleiebil
  • Prøvenummer

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

  Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke. For å sikre bedriften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

 • Driver du en større industri- lager eller produksjonsbedrift og eier eller leier bygningen, kan du tegne en industriforsikring.

  Les mer om:

  Industriforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

Norges Bilbransjeforbund

Som medlem får du tilgang på gode rabatter og utvidede forsikringsdekninger som er tilpasset bransjen.

Tryg kan tilby skreddersydde forsikringsløsninger og pensjon. Dette gjør at du kan få samlet alt på et sted med en fast kontaktperson å forholde deg til.

Tryg søker hele tiden for å forbedre avtalen, slik at du som medlem får forsikringer som har best mulig dekninger som er tilpasset bransjens behov.

Det vil ofte lønne seg å få en gjennomgang av dine forsikringsbehov av Tryg sammen med en av våre rådgivere. Trygs rådgiver vil kunne bidra med nyttig kompetanse innenfor risikorådgivning for våre kunder.

Les mer om fordelene til medlemmene i NBF

Vil du vite mer?

Ring Tryg på grønt nummer 55 17 18 18, så hjelper vi deg med å velge riktige forsikringer ut fra dine behov.