Bilhandel

Varelageret representerer en stor verdi for bedriften. Da må du ha riktig forsikring som inkluderer innbrudd og tyveri fra lager og butikk både ute og inne. Spesiell forsikring på demonstrasjonsbiler og for prøvenummer er også viktig. Det samme gjelder kjøretøy/bil inne til reparasjon.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer

Norges Bilbransjeforbund

Som medlem får du tilgang på gode rabatter og utvidede forsikringsdekninger som er tilpasset bransjen.

Tryg kan tilby skreddersydde forsikringsløsninger og pensjon. Dette gjør at du kan få samlet alt på et sted med en fast kontaktperson å forholde deg til.

Tryg søker hele tiden for å forbedre avtalen, slik at du som medlem får forsikringer som har best mulig dekninger som er tilpasset bransjens behov.

Det vil ofte lønne seg å få en gjennomgang av dine forsikringsbehov av Tryg sammen med en av våre rådgivere. Trygs rådgiver vil kunne bidra med nyttig kompetanse innenfor risikorådgivning for våre kunder.

Les mer om fordelene til medlemmene i NBF

Vil du vite mer?

Ring Tryg på grønt nummer 55 17 18 18, så hjelper vi deg med å velge riktige forsikringer ut fra dine behov.