Landbruk

På landbruk som er i drift og er fast bebodd, må forsikringen omfatte driftsbygninger, husdyr og driftsløsøre. Marerittet er de store brannene. I tillegg til god orden, er det viktigste tiltaket å installere gode brannalarmer. Du kan også forsikre deg mot driftsavbrudd. Hvis du har ansatte må du ha yrkesskadeforsikring, gjerne utvidet med dekning mot sykdom.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer