Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Landbruk

På landbruk som er i drift og er fast bebodd, må forsikringen omfatte driftsbygninger, husdyr og driftsløsøre. Marerittet er de store brannene. I tillegg til god orden, er det viktigste tiltaket å installere gode brannalarmer. Du kan også forsikre deg mot driftsavbrudd. Hvis du har ansatte må du ha yrkesskadeforsikring, gjerne utvidet med dekning mot sykdom.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • En landbruksforsikring skal sikre driftsbygninger og driftsløsøre inklusive avling og varer. Produktansvar er en viktig del av forsikringen, og du kan utvide den til å omfatte avbrudd.

  Yrkesskade for innleid arbeidskraft av mindre omfang er en del av landbruksforsikringen, hvis du har fast ansatte må du tegne egen yrkesskadeforsikring.

  Les mer om:

  Landbruksforsikring

Bransjerelaterte forsikringer