Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Havbruk

Plutselige og uforutsette skader der yngel og fisk rømmer, blir syk eller dør, kan få økonomiske konsekvenser. Tenk også sikkerhet for bygninger og utstyret ditt og vurder hva som kan hende under transport av fisk.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for de ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Fritidsulykke

 • Både landbaserte anlegg og flytende installasjoner for settefisk, yngel, matfisk og annen sjømat kan dekkes for fysiske skader. Den levende bestanden bør forsikres, og eventuelt utvides med dekning for sykdom hos fisk og sanering av død fisk. Transport av levende fisk og rogn bør forsikres.

  Et proaktivt samarbeid er viktig for å få gode forsikringsløsninger for havbruksmarkedet.

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Landbasert anlegg for settefisk
  • Flytende installasjoner
  • Transport av fisk
  • Bygning på flytende installasjoner
  • Flytende oppdrett av matfisk

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Huseierforsikringen gir deg erstatning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Den dekker også påbud og husleietap. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

  Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

  Les mer om:

  Industriforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om:

  Traktor og arbeidsmaskinforsikring

  Lastebilforsikring

  Lastebiltilhengerforsikring

  Firmabilforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om:

  Reiseforsikring for bedrifter