Havbruk

Plutselige og uforutsette skader der yngel og fisk rømmer, blir syk eller dør, kan få økonomiske konsekvenser. Tenk også sikkerhet for bygninger og utstyret ditt og vurder hva som kan hende under transport av fisk.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer