Fiskeri

Fiskeri- og foredlingsbransjen har sterkt fokus på sikring. Perioder med høy aktivitet bidrar til økt risiko. Automatisk sikring, ulike former for varsling, renhold og gode rutiner er viktig i HMS-arbeidet.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer