Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Fiskeri

Fiskeri- og foredlingsbransjen har sterkt fokus på sikring. Perioder med høy aktivitet bidrar til økt risiko. Automatisk sikring, ulike former for varsling, renhold og gode rutiner er viktig i HMS-arbeidet.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

 • I fiskeribransjen er det stor grad av utenlands arbeidskraft, noe som krever spesielle løsninger forsikringsmessig. Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

  Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Fritidsulykke

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler og varer kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan også velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar.

  Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker tap i omsetning etter en skade. For å sikre bedriftens inntekter, må du vite at varene er forsikret helt frem til mottaker.

  Maskiner og elektronisk utstyr kan dekkes mot maskinbrudd. Forsikringen kan også gjelde driftsstans.

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

  Industriforsikring

  Maskinforsikring

  Transportforsikring for handelsvarer

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Huseierforsikringen gir deg erstatning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Den dekker også påbud og husleietap. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

  Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

  Les mer om:

  Industriforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om:

  Traktor og arbeidsmaskinforsikring

  Lastebilforsikring

  Lastebiltilhengerforsikring

  Firmabilforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om:

  Reiseforsikring for bedrifter