Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Fiskeri, havbruk og landbruk

Sikkerhet er viktig for næring på land og på havet. Plutselige og uforutsette skader der yngel og fisk rømmer, blir syk eller dør, kan få økonomiske konsekvenser. Forsikring for landbruk som er i drift og fast bebodd, må omfatte driftsbygninger, husdyr og driftsløsøre. Du kan også forsikre deg mot driftsavbrudd og yrkesskade.
Få et tilbud

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskade

  Yrkesskadeforsikringer for de ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Yrkesskadeforsikring

 • Obligatorisk tjenestepensjon

  Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Pensjon

 • Bilansvar

  Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Firmabilforsikring

   

Anbefalte forsikringer

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

Les mer om Ansvarsforsikring

Ulykke, sykdom og helse

I fiskeribransjen er det stor grad av utenlands arbeidskraft, noe som krever spesielle løsninger forsikringsmessig. Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

Les mer om: GruppelivBehandlingsforsikringFritidsulykke

Eiendeler og varer

Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler og varer kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan også velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar.

Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker tap i omsetning etter en skade. For å sikre bedriftens inntekter, må du vite at varene er forsikret helt frem til mottaker.

Maskiner og elektronisk utstyr kan dekkes mot maskinbrudd. Forsikringen kan også gjelde driftsstans.

Les mer om: NæringslivsforsikringIndustriforsikringMaskinforsikringTransportforsikring for handelsvarer

Bygning

Huseierforsikringen gir deg erstatning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Den dekker også påbud og husleietap. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen.

Huseierforsikring for næringsbygg

Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

Industriforsikring

Landbruksforsikring

En landbruksforsikring skal sikre driftsbygninger og driftsløsøre inklusive avling og varer. Produktansvar er en viktig del av forsikringen, og du kan utvide den til å omfatte avbrudd. Yrkesskade for innleid arbeidskraft av mindre omfang er en del av landbruksforsikringen, hvis du har fast ansatte må du tegne egen yrkesskadeforsikring.

Landbruksforsikring

Havbruk

Både landbaserte anlegg og flytende installasjoner for settefisk, yngel, matfisk og annen sjømat kan dekkes for fysiske skader. Den levende bestanden bør forsikres, og eventuelt utvides med dekning for sykdom hos fisk og sanering av død fisk. Transport av levende fisk og rogn bør forsikres.

Et proaktivt samarbeid er viktig for å få gode forsikringsløsninger for havbruksmarkedet.

Kontakt oss for mer informasjon om:

 • Landbasert anlegg for settefisk
 • Flytende installasjoner
 • Transport av fisk
 • Bygning på flytende installasjoner
 • Flytende oppdrett av matfisk

Kjøretøy og arbeidsmaskiner

I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

Les mer om: Traktor og arbeidsmaskinforsikring , Lastebilforsikring , Lastebiltilhengerforsikring, Firmabilforsikring, Landbrukstraktor

Reiseforsikring

Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

Reiseforsikring for bedrifter