Sameie

Som huseier trenger sameiet forsikring mot de vanlige skadetypene som brann, vann, hærverk og innbrudd. Styret i sameiet har et ansvar for HMS-arbeid.
Få et tilbud Bli oppringt

Anbefalte forsikringer

HMS i sameiet

Se video om HMS-arbeid.