Kjøp, salg, utleie av egen eiendom

Som huseier trenger du forsikring mot de vanlige skadetypene som brann, vannskade og innbrudd. Leier du ut, bør du også ha en avbruddsforsikring mot husleietap.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer