Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Eiendomsmegling

Som eiendomsmegler kan du pådra deg et erstatningsansvar ved feil i rådgivningen overfor kundene dine. Du har et lovpålagt krav til å tegne sikkerhetsstillelse.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Formueansvarsforsikring inneholder sikkerhetsstillelse som er krav fra Finanstilsynet.

  Les mer om: 

  Formueansvarsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om: 

  Gruppelivsforsikring  

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan også velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen etter dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du kjøpe forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om: 

  Sykeavbruddsforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om: 

  Reiseforsikring for bedrifter