Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Eiendomsforvaltning

Når du forvalter driften av bygninger, kan du også være ansvarlig for å forsikre byggene mot de vanlige skadetypene som brann, vannskade og innbrudd. Den daglige driften, både teknisk og økonomisk, bør også sikres. Ved utleie bør du også ha avbruddsforsikring mot husleietap.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om: 

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om: 

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om: 

  Firmabilforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om: 

  Ansvarsforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om: 

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

 • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om: 

  Huseierforsikring for næringsbygg

  Huseierforsikring for bolig

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan også velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd.

  Les mer om: 

  Næringslivsforsikring

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om: 

  Firmabil 

  Lastebil 

  Traktor og arbeidsmaskin

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om: 

  Sykeavbruddsforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om: 

  Reiseforsikring for bedrifter