Eiendomsforvaltning

Når du forvalter driften av bygninger, kan du også være ansvarlig for å forsikre byggene mot de vanlige skadetypene som brann, vannskade og innbrudd. Den daglige driften, både teknisk og økonomisk, bør også sikres. Ved utleie bør du også ha avbruddsforsikring mot husleietap.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer