Borettslag

Som huseier trenger borettslaget forsikring mot de vanlige skadetypene som brann, vann, hærverk og innbrudd. Har borettslaget ansatte, behøver dere forsikringer for dem også. Styret i borettslaget har et ansvar for HMS-arbeid.
Få et tilbud Bli oppringt

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer

HMS i borettslaget

Se video om HMS-arbeid