Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Borettslag

Som huseier trenger borettslaget forsikring mot de vanlige skadetypene som brann, vann, hærverk og innbrudd. Har borettslaget ansatte, behøver dere forsikringer for dem også. Styret i borettslaget har et ansvar for HMS-arbeid.
Få et tilbud Bli oppringt

Anbefalte forsikringer

  • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

    Kontakt oss for informasjon om: 

    • Borettslagsforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

  • Hvis borettslaget har ansatte er yrkesskadeforsikring pålagt. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer.

    Les mer om: 

    Yrkesskadeforsikring

HMS i borettslaget

Se video om HMS-arbeid