Borettslag

Som huseier trenger borettslaget forsikring mot de vanlige skadetypene som brann, vann, hærverk og innbrudd. Har borettslaget ansatte, behøver dere forsikringer for dem også. Styret i borettslaget har et ansvar for HMS-arbeid.
Få et tilbud Bli oppringt

Anbefalte forsikringer

  • Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

    Kontakt oss for informasjon om: 

    • Borettslagsforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

  • Hvis borettslaget har ansatte er yrkesskadeforsikring pålagt. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer.

    Les mer om: 

    Yrkesskadeforsikring

HMS i borettslaget

Se video om HMS-arbeid