Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Maskinentreprenør

Som maskinentreprenør er du avhengig av dine kjøretøy og arbeidsmaskiner, og det er derfor viktig å ha riktig forsikring på disse. Noe av det alvorligste som kan skje er at du eller dine ansatte blir skadet.
Ring meg opp Få et tilbud

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

  Lastebilforsikring

  Traktor- og arbeidsmaskinforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

 • Vår anleggsforsikring gjelder for alle dine oppdrag, og dekker arbeider du har påtatt deg å forsikre. Den dekker også verktøy og varer i egen bil.

  Du kan velge forsikring for spesielle oppdrag eller på større enkeltprosjekt.

  Les mer om:

  Bygg-, anlegg- og montasje

  Prosjektforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

  Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko. Det kan også være lurt å vurdere bilsavn, som dekker avbruddstap.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

  Lastebilforsikring

  Lastebiltilhengerforsikring

  Traktor- og arbeidsmaskinforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler på kontor og lager dekkes det på en næringslivsforsikring.

  Maskinskade på større arbeidsmaskiner uten egen fremdrift bør forsikres spesielt.

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

  Maskinforsikring

 • Huseierforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

  Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

  Les mer om:

  Industriforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om:

  Reiseforsikring for bedrifter

Skadeforebyggende råd

  • La aldri noen uten nødvendige sertifikater og godkjenninger bruke kjøretøyet.
  • Oppbevar nøkler adskilt fra kjøretøyet, og lås alltid kjøretøyet når det forlates.
  • Vedlikehold motorvognen/kjøretøyet og følg anbefalt serviceintervall.
  • Husk forsvarlig sikring av gods (som er med motorvognen).

 • Sørg for at nødvendige autorisasjoner foreligger, og at alle godkjenninger er på plass før du starter arbeidet.

 • Sørg for at alle i bedriften får tilstrekkelig opplæring og kurs i bruk av verktøy. Utstyr alle ansatte med verneutstyr, og påse at det blir brukt. Sørg for at det alltid er førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

 • Parker bilen i låst garasje når maskiner/verktøy og annet utstyr oppbevares i bilen. Hvis bilen ikke står i garasje, sørg for å hindre innsyn i den.

 • Husk å låse brakkene hvor maskiner, verktøy og annet hjelpeutstyr oppbevares.

  Sørg for at mobile brakker er sikret mot bort-transport, for eksempel ved at hjulgang fjernes eller at hjulene sikres med låseanordning.

 • La aldri nøkler bli stående i lås. Utnevn en «nøkkel-ansvarlig» i bedriften.

 • Sørg for forsvarlig sikring av maskiner (for eksempel gjerdesag og trykkluftkompressor), verktøy og hjelpeutstyr som er for store og tunge til å anbringes i bygning, brakke eller container. Bruk solid kjetting til fast holdepunkt bruk en FG-godkjent lås. Merk utstyr og verktøy permanent med firmaets navn - da blir det vanskeligere å omsette, og lettere å få tilbake.

 • Bruk ett minutt til etterkontroll for å unngå eventuelle feil. Ikke snakk i telefon når du jobber.