Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Håndverkere

Tyveri av verktøy du har i bilen eller på arbeidsplassen skjer. Som håndverker er likevel skader som din bedrift påfører andre, eller at du eller dine ansatte skades, noe av det alvorligste som kan skje. Dersom du driver et enkeltmannsforetak, er du spesielt avhengig av å ha gode forsikringer på deg selv.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

  Lastebilforsikring

  Traktor og arbeidsmaskin

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

 • Vår bygge-, anleggs,- og montasjeforsikring gjelder for alle dine oppdrag, og dekker arbeider du har påtatt deg å forsikre. Den omfatter også dine maskiner, varer og verktøy i egen bil.

  Du kan også velge å trekke ut et enkeltprosjekt og forsikre det spesielt, for eksempel ved rehabiliteringsoppdrag.

  Vær oppmerksom på at transport av varer over 300.000 kroner må dekkes spesielt.

  Les mer om:

  Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring

  Prosjektforsikring

  Transportforsikring for egne varer og utstyr

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

  Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke. For å sikre bedriften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Gruppelivsforsikring

  Behandlingsforsikring

  Sykeavbruddsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

  Lastebilforsikring

  Lastebiltilhengerforsikring

  Traktor og arbeidsmaskinforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

  Les mer om:

  Sykeavbruddsforsikring

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler kan du kjøpe næringslivsforsikring. Du kan også velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd, samt bedrifts- og produktansvar. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter en erstatningsmessig skade.

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

 • Huseierforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

  Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

  Les mer om:

  Industriforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om:

  Reiseforsikring

Skadeforebyggende råd

 • Sørg for at alle i bedriften får tilstrekkelig opplæring og kurs i bruk av verktøy. Utstyr alle ansatte med verneutstyr, og påse at det blir brukt. Sørg for at det alltid er førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

 • Parker bilen i låst garasje når maskiner/verktøy og annet utstyr oppbevares i bilen. Hvis bilen ikke står i garasje, sørg for å hindre innsyn i den.

 • Husk å låse brakkene hvor maskiner, verktøy og annet hjelpeutstyr oppbevares.

  Sørg for at mobile brakker er sikret mot bort-transport, for eksempel ved at hjulgang fjernes eller at hjulene sikres med låseanordning.

 • La aldri nøkler bli stående i låsen. Utnevn en «nøkkel-ansvarlig» i bedriften.

 • Sørg for forsvarlig sikring av maskiner (f.eks. gjerdesag og trykkluftkompressor), verktøy og hjelpeutstyr som er for store og tunge til å anbringes i bygning, brakke eller container. Bruk solid kjetting til fast holdepunkt og bruk FG-godkjent lås.

 • Bruk ett minutt til etterkontroll for å unngå eventuelle feil. Ikke snakk i telefon når du jobber.