Håndverkere

Tyveri av verktøy du har i bilen eller på arbeidsplassen skjer. Som håndverker er likevel skader som din bedrift påfører andre, eller at du eller dine ansatte skades, noe av det alvorligste som kan skje. Dersom du driver et enkeltmannsforetak, er du spesielt avhengig av å ha gode forsikringer på deg selv.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer

Skadeforebyggende råd