Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Byggentreprenør

Som byggentreprenør kan du påta deg ulike ansvarsroller. Skader som din bedrift påfører andre er noe av det alvorligste som kan skje. I denne bransjen er det også viktig å forsikre deg og dine ansatte. Tyveri av verktøy du har i bilen eller på arbeidsplassen kan også skje.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om:

  Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om:

  Pensjon

 • Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

  Lastebilforsikring

  Traktor og arbeidsmaskinforsikring

Anbefalte forsikringer

 • Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

  Les mer om:

  Ansvarsforsikring

 • Du kan velge om du vil forsikre hvert enkelt oppdrag på prosjektforsikring, eller å dekke alle oppdrag på en årsforsikring.

  Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring dekker i tillegg til arbeidet du har påtatt deg å forsikre, også verktøy og varer i egen bil.

  Les mer om:

  Bygg-, anlegg- og montasje

  Prosjektforsikring

 • Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

  Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

  Les mer om:

  Gruppeliv

  Behandlingsforsikring

  Kontakt oss for mer informasjon om:

  • Fritidsulykke

 • I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

  Les mer om:

  Firmabilforsikring

  Lastebilforsikring

  Lastebiltilhengerforsikring

  Traktor og arbeidsmaskinforsikring

Bransjerelaterte forsikringer

 • Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler på kontor og lager dekkes det på en næringslivsforsikring.

  Maskinskade på større arbeidsmaskiner uten egen fremdrift bør forsikres spesielt.

  Les mer om:

  Næringslivsforsikring

  Maskinforsikring

 • Huseierforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

  Les mer om:

  Huseierforsikring for næringsbygg

  Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

  Les mer om:

  Industriforsikring

 • Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

  Les mer om:

  Reiseforsikring for bedrifter

Skadeforebyggende råd

 • Sørg for at alle i bedriften får tilstrekkelig opplæring og kurs i bruk av verktøy. Utstyr alle ansatte med verneutstyr, og påse at det blir brukt. Sørg for at det alltid er førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

 • Parker bilen i låst garasje når maskiner/verktøy og annet utstyr oppbevares i bilen. Hvis bilen ikke står i garasje, sørg for å hindre innsyn i den.

 • Husk å låse brakkene hvor maskiner, verktøy og annet hjelpeutstyr oppbevares. Sørg for at mobile brakker er sikret mot bort-transport, for eksempel ved at hjulgang fjernes eller at hjulene sikres med låseanordning.

 • La aldri nøkler bli stående i låsen. Utnevn en «nøkkel-ansvarlig» i bedriften.

 • Sørg for forsvarlig sikring av maskiner (for eksempel gjerdesag og trykkluftkompressor), verktøy og hjelpeutstyr som er for store og tunge til å anbringes i bygning, brakke eller container. Bruk solid kjetting til fast holdepunkt og med FG-godkjent lås.