Byggentreprenør

Som byggentreprenør kan du påta deg ulike ansvarsroller. Skader som din bedrift påfører andre er noe av det alvorligste som kan skje. I denne bransjen er det også viktig å forsikre deg og dine ansatte. Tyveri av verktøy du har i bilen eller på arbeidsplassen kan også skje.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer

Skadeforebyggende råd