Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring dekker skader som inntreffer under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring som arbeidsgiver må tegne for alle ansatte i bedriften, enten de arbeider heltid eller deltid. Alle arbeidsgivere er lovpålagt å forsikre sine ansatte ved skade eller sykdom påført på arbeidsplassen gjennom en yrkesskadeforsikring.

Få et tilbud nå

Hvilke ytelser dekker forsikringen?

  • Påførte og fremtidige utgifter, tapt inntekt

  • Ménerstatning ved varig medisinsk invaliditet

  • Erstatning ved ervervsuførhet (fremtidig inntektstap)

  • Dødsfallserstatning (dersom avdøde etterlater seg ektefelle/samboer og/eller barn)

Størrelsen på erstatningene for de ulike ytelsene varierer med alder og inntekt, slik at den er høyest ved ung alder og reduseres med økende alder. Yrkesskadeforsikringen dekker ménerstatning ved invaliditetsgrad fra 15 % og oppover. Dette betyr at den ikke gir erstatning for småskader, som for eksempel tap av tær eller ytterste fingerledd. Tryg kan dekke dette "hullet", slik at de ansatte også er sikret ménerstatning fra og med 1 % invaliditetsgrad. 

Yrkesskade er en skade eller sykdom påført på arbeidsplassen. Tryg tilbyr yrkesskadeforsikring, en forsikring som må tegnes for alle ansatte i en bedrift.