Ulykkesforsikring

Hos Tryg kan du tegne forsikring som gir økonomisk hjelp etter ulykke.
Sjekk pris – 10 % nettrabatt

En ulykkesforsikring kan dekke forsikring både ved invaliditet og død. Denne bidrar med økonomisk hjelp og utbetales som en engangserstatning ut fra medisinsk invaliditetsgrad, evt. død, og avtalt forsikringssum.

Ulykkesforsikring i Tryg dekker behandlingsutgifter som foretas innen 3 år fra skadedagen. Dette kan være utgifter til lege og tannlege, forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege, protesebehandling og opphold på sykehus, fysikalsk behandling eller kiropraktor hvis forordnet av lege, reise til/fra hjemsted ved foreskrevet behandling. En del spesielt risikoutsatte idretter eller sportsaktiviteter er unntatt fra forsikringen med mindre de er dekket spesielt. Du kan utvide en ulykkesforsikring for en del idretter, bil-/MC-, båtløp og faginvaliditet.

Ulykkesforsikring kan tegnes av personer fast bosatt i Norge og medlem av Norsk Folketrygd. Barn under 16 år tegner egen barneulykkesforsikring. Man kan være dekket for ulykker gjennom andre forsikringer óg, som for eksempel reiseforsikring.

Hos Tryg kan du tegne ulykkesforsikring. En forsikring som gir økonomisk hjelp når en ulykke fører til varig invaliditet eller død, og den dekker en del behandlingsutgifter.

Tilbud på ulykkesforsikring

Få et tilbud – helt enkelt