Maskinforsikring

Forsikringen dekker skader som plutselig og uforutsett (med begrensninger) rammer ting som er godkjent, overlevert og fullt driftsferdig og prøvet.

Trygs maskinforsikring er tilpasset de fleste produksjonsbedrifters behov.

Få et tilbud nå

En maskinforsikring kan omfatte alt produksjons- og hjelpeutstyr bedriften er avhengig av.

Maskinbruddforsikring kan tegnes for vedlikeholdte maskiner som opererer under normale arbeidsforhold.

Tegning av en maskinforsikring forutsetter at det er tegnet en næringslivsforsikring eller industriforsikring for å dekke skade ved brann, lynnedslag, elektrisk fenomen, naturskade, vann, tyveri, hærverk eller ran.