Innboforsikring

Forsikring av innboet ditt gir deg nødvendig økonomisk trygghet.

En innboforsikring dekker eiendeler i boligen din som blir skadet i brann, blir borte på grunn av innbrudd, eller hvis de blir ødelagt av vann.

Husk at dersom du studerer og bor midlertidig på hybel utenfor hjemstedet (du har fortsatt samme adresse i folkeregisteret som dine foreldre), gjelder dine foreldres innboforsikring også for dine ting. Når du melder flytting eller begynner å jobbe utenfor hjemstedet må du tegne din egen innboforsikring. Det gjelder også hvis du bor i borettslag eller leier en leilighet eller hybel.

Få et tilbud – helt enkelt

Vår Hjem Ekstra dekker flere typer skader og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn en ordinær innboforsikring. De mest sentrale merytelsene er at den dekker skader ved gjenstander og ting som faller ned eller velter, transportskade ved flytting eller skade forårsaket av dyr.

Innboforsikring dekker skade på innbo og løsøre og egner seg for de som bor i leiligheter eller leid bolig.