Fritidshusforsikring

Fritidshusforsikring kan benyttes for hytter og landsteder, samt gårdsbruk som ikke er fast bebodd.

Forsikringen kan også omfatte innbo. Ved kjøp av Fridtidshus Ekstra får du dekket flere typer skader og høyere beløpsgrenser for erstatning.

Beregn pris – 10 % nettrabatt