Ta med servicekort ved bilferie i utlandet

For å unngå overraskelser, kan det være lurt med en service på bilen i god tid før turen starter. Sjekk også at bilforsikringen din er i orden.

Vær selektiv ved pakking av bil, både med hensyn til tyveri og med hensyn til bilens kjøreegenskaper.

Servicekort ved kjøring i utlandet

Dersom du har kasko/delkasko eller egen redningsforsikring på bilen, bør du ha med deg servicekortet.

Servicekortet gir informasjon om hvilken assistanse som kan ytes ovenfor forsikringstaker. Kortet får du ved å henvende deg til Tryg.

Mange land krever Grønt kort

En rekke land krever Grønt kort ved innreise med bil. Grønt kort er et forsikringsbevis som viser at du har ansvarsforsikring på bilen din, og som garanterer for riktig erstatningsoppgjør etter skader som har voldt i et annet medlemsland av et motorkjøretøy.

Grønt kort får du ved å henvende deg til Tryg. Du kan også bestille dette via Min side (krever pålogging).

Det er ikke nødvendig å fremvise Grønt kort ved innreise til EU og EØS-land. Se oppdatert kart over land som krever Grønt kort hos Trafikkforsikringsforeningen.

I andre landder forsikringen din gjelder, må du tegne en egen grenseforsikring ved innreise.

For informasjon omgrenseforsikring, ta kontakt med: 
Trafikkforsikringsforeningen 
P.b. 2551 Solli 
0202 Oslo 
Telefon: 22 04 86 00 
Telefaks: 22 56 21 16 
www.tff.no