Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Hva dekker vår innboforsikring?

Innboforsikring dekker skade på innbo og løsøre og egner seg for de som bor i leiligheter eller leid bolig.

Det kan også tegnes innbo i tilknytning til bygningsforsikring (se husforsikring og fritidshusforsikring).

Beregn pris – 10 % nettrabatt

Hva er omfattet av innboforsikringen?

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som omfatter:

Innbo og løsøre:

 • rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett

 • rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson   

I tillegg er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • eget yrkesløsøre og varer

 • rekonstruksjon av notater, manuskripter og tegninger 

 • hobbyveksthus

 • løst tilbehør til motorkjøretøy

 • fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk

 • varetilhenger

 • opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av skade

 • bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker

Skader

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:

 • brann og nedsoting

 • lynnedslag og elektriske fenomen

 • naturskade

 • vannskader og brudd på rørledning

 • tyveri, skadeverk, ran og overfall

 • kaskoskader på hvitevarer

 • matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstending oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene.

Tilbud på innboforsikring

Få et uforpliktende tilbud