Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Hva dekker vår innboforsikring?

Innboforsikring dekker skade på innbo og løsøre og egner seg for de som bor i leiligheter eller leid bolig.

Det kan også tegnes innbo i tilknytning til bygningsforsikring (se husforsikring og fritidshusforsikring).

Beregn pris – 10 % nettrabatt

Hva er omfattet av innboforsikringen?

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som omfatter:

 • Innbo og løsøre

 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett

 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson   

I tillegg er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • Eget yrkesløsøre og varer

 • Rekonstruksjon av notater, manuskripter og tegninger 

 • Hobbyveksthus

 • Løst tilbehør til motorkjøretøy

 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk

 • Varetilhenger

 • Opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av skade

 • Bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker

Skader

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:

 • Brann og nedsoting

 • Lynnedslag og elektriske fenomen

 • Naturskade

 • Vannskader og brudd på rørledning

 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall

 • Kaskoskader på hvitevarer

 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstending oversikt over dekningsomfang og begrensninger, les vilkårene her.

 

Tilbud på innboforsikring

Få et uforpliktende tilbud