Dekning fritidsbåtforsikring

Fritidsbåtforsikring kan tegnes for båter med innenbordsmotor, utenbordsmotor, hekkaggregat, seilbåter og robåt/kano/kajakk. 

Forsikringen gjelder i Norden hele året, og i perioden 01.04. til 30.09. utvides den til også gjelde i resten av Europa, inklusiv Kanariøyene.

Få et tilbud på båtforsikring

Følgende er omfattet:

Ansvar:

Ansvar dekker rettslig erstatningsansvar som eier eller bruker av båten kan pådra seg for skade på en annen person eller ting. Rettshjelp er inkludert. Ansvar er obligatorisk ved tegning av fritidsbåtforsikring i Tryg.

Du kan i tillegg velge:

Brann dekker skade som følge av:

 • brann   

 • eksplosjon 

 • lynnedslag

Tyveri dekker skade som følge av:

 • tyveri

 • brukstyveri

 • forsøk på tyveri 

 • hærverk i forbindelse med tyveri

Kasko dekker i tillegg til brann og tyveri skader som skyldes:

 • grunnstøting/sammenstøt 

 • synking/kantring 

 • transport, slipp og løft 

 • hærverk

 • infisert drivstoff (dieseldyr)

 • brudd på mast/bom 

 • annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning

Les mer om vår båtforsikring