Brannforsikring

En forsikring mot brann dekker norske bedrifters brannskader.

Trygs brannforsikring dekker skader i norske bedrifter som oppstår som følge av brann. Det oppstår like mange branner i andre land som i Norge, men her hjemme får de lov til å utvikle seg. Det er det som gir oss vår uhyggelige brannstatistikk. Vi må redusere våre tap med 30 % hvis vi skal komme ned på et europeisk nivå.

Få et tilbud nå

Alle virksomheter må ha dekket brannforsikring. Denne inngår i Trygs næringslivsforsikring som kan tegnes av mindre og mellomstore bedrifter. Forsikringen omfatter de vanligste behov ved forsikring av maskiner, varer, inventar og løsøre.

Tryg dekker økonomisk tap etter brannskade på maskiner, varer og løsøre. Av erfaring vet vi at store brannskader skaper uoverstigelige problemer. Det er ikke alle bedrifter som klarer å gjenvinne sine markedsandeler etter å ha vært ute av drift en lengre periode. 

Vi hjelper deg å tegne en brannforsikring som er til det beste for bedriften. Ta kontakt med Trygs konsulenter i dag!