Ansvarsforsikring bil

Ansvarsforsikring er en obligatorisk bilforsikring når bilen er registrert.

Ansvar inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven. Erstatter skade på personer uten beløpsgrense og skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstadner med inntil 10 millioner kroner. Bilforsikring gjelder for personbiler og varebiler med totalvekt inntil 3 500 kg.

Sjekk pris på bilforsikring

Beregn pris – 10 % nettrabatt