Mangfold

Mangfold

I Tryg handler mangfold om innovasjon og nytenkning. Gjennom en bredde av kompetanser, språk og erfaringsbakgrunner har vi som ambisjon å styrke egen omstillingsevne og skape nye forretningsmuligheter.

For å styrke mangfoldskompetansen i egen organisasjon har Tryg satt fokus på mangfoldsledelse og rekruttering. Gjennom lederutviklingsprosjektet "Reisen" har ledere i Tryg blitt utfordret i forhold til egne holdninger og erfaringer, samtidig som vi har rekruttert ansatte med flerspråklig bakgrunn til selskapet. Gjennom et samarbeid med Ambisjoner.no utlyser Tryg alle ledige stillinger på deres nettsted med mål om å få høyt utdannet flerspråklig ungdom til å søke seg jobb i Tryg.

Som en større nordisk virksomhet sitter vi på kunnskap og erfaring som kan være nyttig for personer som ønsker seg inn på jobbmarkedet. Dette kan være unge i avslutningen av egen utdannelse eller personer som av ulike grunner opplever terskelen til arbeidslivet som særlig høy.

Våren 2011 etablerte Tryg et samarbeid med Bergen Røde Kors om jobbsøkerkurs rettet mot flyktninger, arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Her settes fokus på søknadsskriving, bevisstgjøring av egen kompetanse og intervjutrening.

Høsten 2011 er det oppstart for vårt nyutviklede Mentorprogram hvor ledere ved Oslo-kontoret påbegynner et mentorforløp med flerspråklige ungdommer som er i avslutningen av et høyere utdanningsforløp.

Reisen

Rekruttering og lederutvikling med mål om et styrket mangfold

Flyktningeguide

Sammen med Røde Kors rekrutterer vi veivisere til det norske samfunnet