Om Tryg | Fakta om Tryg | Samarbeidspartnere

Tryg har en rekke samarbeidspartnere innenfor flere områder. Her kan du lese mer om hvem vi samarbeider med.

Partneravtaler

Tryg samarbeider med foreninger og organisasjoner. Det gir deg som medlem fordeler og ekstra gunstige tilbud på forsikring.
Les mer om samarbeidsavtalene for privatkunder
Se også partneravtalene for bedrifter

Nordea

Er du kunde i Nordea kan du få fordeler i Tryg - og er du Tryg-kunde kan du få fordeler i Nordea.
Les mer om fordelene som Nordea- og Tryg-kunde
Les mer om Nordea-avtalen her

Samfunnsansvar

I Tryg er samfunnsansvar en integrert del av vår forretningsdrift og alt vi gjør. Som trygghetsleverandør og nordisk skadeforsikringsselskap har Tryg satt særlig fokus på områdene mangfold, klima/miljø, skadeforebygging og trivsel.

Natteravnene 
Klimaløftet
Carbon Disclosure Project
Ambisjoner.no
Mangfold i arbeidslivet
NTNU
Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum
Skadeforebyggende Forum
Bymuseet i Bergen

Natteravnene