Om Tryg | Fakta om Tryg | Historie

Tryg er et selskap med lang og stolt historie.  Her kan du lese hvordan Tryg ble dannet, og se våre største milepæler.

 • 1728

  Da en fjerdedel av København gikk opp i flammer i 1728, og mange mennesker omkom, vokste en sterk felles bevissthet om behovet for å sikre seg. Ved å spare opp sammen, kan man bedre sikre seg selv og hverandre, hvis katastrofen rammer.
 • 1731

  I 1731 stiftes Danmarks første forsikringsselskab, Kjøbenhavns Brand. Selskapet blir i 1911 kjent som under navnet Tryg.
 • 1880

  I Norge sto klare patriotiske motiver bak dannelsen av forsikringsselskapet Vesta i 1880. Navnet Vesta er hentet fra romersk mytologi. Vesta var gudinnen for arneilden og dermed også for hjemmet og familien. Utenlandske brannforsikringsselskap hadde en betydelig portefølje i Bergen, men brannpremiene var dyre. De tok ikke hensyn til byens nye vannverk eller brannvesen. Ledende kjøpmenn i Bergen etablerte derfor skadeforsikringsselskapet Vesta, som nektet å tiltre den såkalte Tarifforeningen før en ny premietariff for Bergen ble godkjent.
 • 1884

  Vestas søster – livselskapet Hygea – ble etablert i 1884. Vesta etablerte raskt et agentnett rundt i landet og har i dag rundt 80 franchisekontor i tillegg til egne kontorer.
 • 1911

  Danmarks første forsikringsselskab, Kjøbenhavns Brand, blir i 1911 kjent som under navnet Tryg.
 • 1952

  Utplasseringen av livbøyen startet.
 • 1980-tallet

  Endring i eierforhold på slutten av 80-tallet førte til at Vesta og Hygea skilte lag.
 • 1999

  Fra 1999 ble Vesta en del av det nordiske forsikringskonsernet TrygVesta.
 • 2000

  I 2000 er Tryg, Vesta og Unibank med i dannelsen av Nordea, og i 2001 opprettes en filial i Finland.
 • 2002

  Tryg i Danmark smba kjøper i 2002 skadeforsikringsaktivitetene i Nordea, og TrygVesta etableres som det nye holdingselskapet for skadeforsikringsaktiviteter i Finland, Estland, Polen, England, Danmark og Norge.
 • 2005

  I 2005 lanserer TrygVesta sitt fellesnordiske verdigrunnlag, og den 14. oktober noteres TrygVesta på Københavns Fondsbørs.
 • 2007

  I 2007 er TrygVesta er det nest største skadeforsikringsselskapet i Norden. Konsernet er største aktør på det danske markedet med en markedsandel på 20 prosent, tredje størst i Norge med en markedsandel på 18 prosent, og har i tillegg raskt voksende filialer i Finland og Sverige. Konsernet har også datterselskapene Enter Forsikring i Norge, og Dansk Kaution, som i 2007 skiftet navn til TrygVesta Garanti. Samme år blir Vesta en filial av TrygVesta, og skifter navn fra Vesta til TrygVesta.
 • 2008

  I 2008 forlenger TrygVesta sitt tiårige samarbeid med Nordea, til 2013.
 • 2009

  I 2009 kjøper TrygVesta Moderna Försäkringar som har sine røtter i et av Sveriges eldste forsikringselskap, Atlantica - etablert i 1916.
 • 2010

  TrygVesta blir Tryg. Samtidig blir den tradisjonsrike norske livbøyen selskapets kjennemerke i Norge, Danmark og Finland. Tryg uttrykker i ett ord hva vi konsentrerer oss om, nemlig å levere trygghet til mer enn 2,7 millioner privatpersoner og over 140.000 bedrifter i hele Norden. Tryg er et navn som forplikter og inspirerer.

Se framstilling av utviklingen av selskapet fra starten

Mer om konsernet på tryg.com

Image: Historie 220x420