Meld skade

Få ekstra rask behandling, når du melder skaden på nett.

Velg skadeskjema nedenfor. Senere kan du følge saken din på Min side.

Chat med oss om:   Reiseskade    Bilskade    Behandlingsforsikring
Ønsker du å snakke med oss, kan du ringe 04040. Vi har døgnvakt for akutte skadetilfeller. Mer kontaktinformasjon

Image: Meld skade online