Forsikringer | Veterankjøretøyforsikring

Ansvarsforsikring

Dekning

Ansvarsforsikring dekker kun personskade og skade du påfører andre.

Ansvar dekker ikke skade på egen veterankjøretøy.

Brann/tyveriforsikring

Dekning

Dette er en veteranbilforsikring som dekker skade på egen bil ved brann og tyveri. Den kan også kjøpes for motorsykkel.

I denne pakken kjøper du også ansvar.

Delkasko

Dekning

Delkasko er en veteranbilforsikring som kan tegnes for biler. Delkasko kan ikke tegnes for motorsykkel.

I denne pakken kjøper du også ansvar.

Kasko

Dekning

Kasko er vår beste veteranbilforsikring. Forsikringen kan også tegnes for motorsykkel.

I denne pakken kjøper du også delkasko og ansvar.

Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud

Les mer om ansvarsforsikring

Les mer om delkasko

Les mer om delkasko

Les mer om kasko for veteranbil

Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud Bestill tilbud

Skade på personer i og utenfor bilen

Skade på personer i og utenfor bilen

Skade på personer i og utenfor bilen

Skade på personer i og utenfor bilen

Skader påført annet kjøretøy

Skader påført annet kjøretøy

Skade påført annet kjøretøy Skade påført annet kjøretøy

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Skader påført bygninger og eiendeler

Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp Rettshjelp

Brann

Brann

Brann

Tyveri Tyveri Tyveri
Glass Glass

Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
- Sammenstøt
- Utforkjøring
- Velt
- Hærverk
- Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning

 

Veihjelp

Kan kjøpes som tilegg:

Fører- og passasjerulykke

Fører og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke Fører- og passasjerulykke

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene i lenken under.

Ansvarsforsikring for veterankjøretøy

Ansvarsforsikring er en obligatorisk veterankjøretøyforsikring som dekker skade du påfører andre:

 • Skade på personer uten beløpsgrense
 • Skade på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander med inntil 10 millioner
 • Rettshjelp

Du kan kjøpe fører- og passasjerulykke som en tilleggsdekning.
Har du veteranmotorsykkel kan du kjøpe dekning mot brann som et tillegg.

Har du et kjøretøy med høy verdi, anbefaler vi en forsikring med bedre dekning.

Ansvar Ingen
Rettshjelp 4.000 kroner samt 20 % av restbeløpet

Bestill tilbud

Brann/tyveriforsikring for veterankjøretøy

Brann/tyveriforsikring er en veterankjøretøyforsikring som dekker skade ved:

 • brann
 • tyveri eller tyveriforsøk 

I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.  

Du kan kjøpe fører- og passasjerulykke som en tilleggsdekning.

Brann/tyveri 4.000 kroner

Bestill tilbud

Delkasko for veterankjøretøy

Delkasko er en veterankjøretøyforsikring som dekker skade på eget kjøretøy ved:

 • brann
 • tyveri eller tyveriforsøk 
 • skade på glassruter   

I denne pakken kjøper du også ansvarsforsikring.

Du kan kjøpe fører- og passasjerulykke som en tilleggsdekning til bilforsikringen.

Brann/tyveri 4.000 kroner
Glass 2.000 kroner

Bestill tilbud

Kasko for veterankjøretøy

Kasko er vår beste veterankjøretøyforsikring som dekker skade ved:

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • hærverk
 • annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning  

I denne pakken kjøper du også delkasko og ansvarsforsikring.

Du kan kjøpe fører- og passasjerulykke som en tilleggsdekning til bilforsikringen.

Kasko 4.000 kroner
Brann/tyveri 4.000 kroner
Glass 2.000 kroner

Bestill tilbud

Slik får du rabatt

Kjøp veterankjøretøyforsikring og to andre forsikringer hos oss så får du en tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

Noen av fordelene med Tryg Pluss

 • Tryg Bolighjelp - bygningsrådgivning med tilgang til vårt håndverkernettverk som er klar for å hjelpe deg.  
 • Tryg Omsorg - profesjonell samtalepartner som tar vare på deg når du trenger det.
 • Tryg ID - fri adgang til rådgivning og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.
 • + Les mer om fordelene med Tryg Pluss

Samarbeidsavtaler hos Tryg

Vi samarbeider med en rekke landsdekkende foreninger og organisasjoner. Sjekk hvilke fordeler du får som medlem. Det kan være ekstra rabatter og gunstige kollektive forsikringer!

Tryg kunderådgiver

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Spørsmål om veteranbilforsikring

Hva er prisen på veteranbilforsikring?

Prisen kommer blant annet an på hvilken dekning du velger. Kontakt oss for et tilbud med pris.

Hvem gjelder en veteranbilforsikring for?

En veteranbilforsikring gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. Ansvarsforsikringen gjelder også for rettmessing bruker/kjører av kjøretøyet. Veteranbilforsikring kan kjøpes for kjøretøy som er eldre enn 30 år.

Hvor gjelder en bilforsikring?

Vår bilforsikring gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

Hvordan kan jeg få en billigst mulig bilforsikring?

Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Du kan også få rabatt hvis du installerer alarm. Kontakt oss for et tilbud med pris.

Hva er fører og passasjerulykkesforsikring?

Fører og passasjerulykkesforsikring er et tillegg du kan kjøpe til en veteranbilforsikring. Vi dekker da skader både på fører og passasjer. Man får utbetalt inntil 200. 000 kroner per person ved invaliditet og 100.000 kroner ved død.

Ordliste til bilforsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for å få bilen registrert hos Trafikkstasjonen, og dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven.

Delkasko

Delkasko er en bilforsikring som dekker bilskader ved brann, tyveri, glasskade og veihjelp. Den dekker også alt som dekkes av en ansvarsforsikring. Du får ikke dekket skader ved utforkjøring, kollisjon eller hærverk.

Kasko

Kasko dekker skade ved brann, tyveri, redning, glass, og skade på egen bil ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

Veihjelp
Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp.

Har du flere spørsmål?

Spør våre eksperter på veterankjøretøyforsikring på 04040.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Meld skade

Kun skade på eget kjøretøy
Kollisjon med annet kjøretøy
Innbrudd/tyveri
Tyveri av kjøretøy
Brann
Kollisjon med dyr
Kollisjon med syklist eller fotgjenger
Glass
Finn avtaleverksted
Kun skade på eget kjøretøy

Maskinskade, tap av nøkkel, feilfylling, skade på parkert kjøretøy, uhell under kjøring - herunder også skade som er påført annen parts eiendom, f.eks. gjerde, postkasse osv.

Kollisjon med annet kjøretøy

Innbrudd/tyveri

Innbrudd og tyveri fra kjøretøy , samt skade påført kjøretøyet i forbindelse med tyveriforsøk. Her kan du også melde tyveri av dekk.

Tyveri av kjøretøy

Kjøretøy eller tilhenger som er stjålet og ikke gjenfunnet.

Brann

Brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag.

Kollisjon med dyr

Kollisjon med syklist eller fotgjenger

Glass

Skifting eller reparasjon av bilens vinduer.

Finn avtaleverksted

Våre avtaleverksteder trenger et skadenummer for å kunne taksere skaden. Dersom du ikke har et skadenummer, ber vi deg kontakte oss på 04040.

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post, chat eller ved å ringe 04040. Dette gjelder også hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp utenom ordinær kontortid.

Politi

Bilskade ved brann, tyveri, innbrudd eller hærverk skal også meldes til politiet på 02800

Skademeldingsskjema

Skademeldingsskjema sendes til:
Tryg Forsikring
Pb 7070
5020 Bergen

Veihjelp

Har du behov for assistanse, kontakt oss på 04040. Fra utlandet ringer du +47 915 04040.

Når uhellet er ute ...
– Veihjelpsbrosjyre. Print ut, brett sammen og oppbevar i bilen.