Forsikringer | Verdigjenstandforsikring
verdigjenstandforsikring - 260x180

Verdigjenstandforsikring

Har du noen spesielt verdifulle eiendeler trenger du kanskje en egen forsikring. Du kan tegne en verdigjenstandforsikring for blant annet PC, kamera, sykkel, smykker og antikviteter.  

Det er ikke sikkert innboforsikringen din dekker tap av de mest verdifulle eiendelene dine. En verdigjenstandforsikring dekker skade på gjenstander som har høy verdi, og gjelder både hjemme og på reise.

Bestill tilbud

Dette er en forsikring som passer for blant annet:

  • Kamera 
  • Smykker 
  • Sykkel
  • Bunad
  • Høreapparat
  • Pelsverk
  • Musikkinstrumenter 
  • Klokker   

Vilkår for verdigjenstandforsikring