Forsikringer | Verdigjenstandforsikring
verdigjenstandforsikring - 260x180

Verdigjenstandforsikring

For spesielt verdifulle eiendeler kan det være lurt å ha en egen forsikring. Du kan tegne en verdigjenstandforsikring for blant annet PC, kamera, sykkel, smykker og antikviteter.  

Det er ikke sikkert innboforsikringen din dekker tap av de mest verdifulle eiendelene dine. En verdigjenstandforsikring dekker skade på gjenstander som har høy verdi, og gjelder både hjemme og på reise.

Få et tilbud – helt enkelt

Denne forsikringen passer blant annet for:

  • Kamera 
  • Smykker 
  • Sykkel
  • Bunad
  • Høreapparat
  • Pelsverk
  • Musikkinstrumenter 
  • Klokker   

Vilkår for verdigjenstandforsikring