Rettshjelpforsikring

Rettshjelpforsikring

Rettshjelpforsikringen dekker utgifter til advokat ved tvist/uenighet.

Få et tilbud

Ring meg opp

Trenger du advokat?
Ta i så fall kontakt med Tryg før du velger advokat.

Har du en av følgende forsikringer, kan du ha rett på juridisk hjelp:

  • innbo- og reiseforsikring
  • hus- og fritidshusforsikring
  • kjøretøy- og båtforsikring

Rettshjelpforsikringen dekker utgifter til advokat, sakkyndig og retten ved tvist/uenighet fratrukket en egenandel.

Forsikringen er aktuell ved tvist/uenighet innenfor en rekke livsområder, blant annet tvist knyttet til:

  • kjøp/salg av hus, hytte, bil
  • håndverkertjenester
  • nabotvister
  • jordskifte

Du velger selv hvilken advokat du vil benytte, men vi gir gode råd og informasjon om fagkompetanse, service og pris hos et landsdekkende nettverk av dyktige advokater.

Advokatoppdraget er en avtale mellom deg og advokaten og er Tryg uvedkommende.

Kontakt oss på 04040 (velg Skade, deretter Rettshjelp) eller legg igjen nummeret ditt her, så ringer vi deg opp igjen – gratis og uforpliktende.