Forsikringer | Reiseforsikring

Tilbud på forsikringer

Vil du snakke med oss før du bestemmer deg for en forsikring?

Bestill tilbud
Ring meg opp

Print ut reisekort

Hvis du ikke finner reisekortet ditt kan du printe ut et nytt.
Print ut reisekort

Last ned vår reise-app

Trygg på reisen - app til iPhone og Android-telefoner 

Standard reiseforsikring

Dekning

Reise er en billig reiseforsikring som dekker familien på reiser i hele verden i inntil 45 dager.

Forsikringen gjelder på fritidsreiser med overnatting. Forsikringssummene er lavere enn for Reise Ekstra.

Reise Ekstra

Dekning

Vår beste reiseforsikring dekker reiser i hele verden i inntil 60 dager.

Reise Ekstra gjelder på alle typer reiser, hver gang du forlater hjemmet ditt.

Beregn pris Beregn pris

Les mer om standard reiseforsikring

Les mer om Reise Ekstra

Beregn pris Beregn pris

Fullstendige vilkår for reiseforsikring

Forsikringen kan tegnes for enkeltperson, par eller familie.

Forsikringen kan tegnes for enkeltperson, par eller familie.

Forsikringen gjelder på fritidsreiser.

Reise Ekstra gjelder på fritidsreiser og tjenestereiser.

Egenandel 1.000 kroner. Ingen egenandel - eller valgfri egenandel 1.000 kroner.
Gjelder på reiser med overnatting. Ingen krav til overnatting. Gjelder også på kortere turer til og fra butikk, skole og/eller jobb.
Avbestilling inntil 20.000 kroner per person. Avbestilling inntil 60.000 kroner per person
Forsinket bagasje inntil 2.000 kroner per person. Forsinket bagasje inntil 4.000 kroner per person.
Forsinkelse inntil 20.000 kroner per person. Forsinkelse inntil 50.000 kroner per person.
Reisegods inntil 20.000 kroner per person.

Reisegods inntil 50.000 kroner per person.

Reisesyke og hjemtransport erstattes uten sumbegrensning. Reisesyke og hjemtransport erstattes uten sumbegrensning.

Tapte feriedager inntil 20.000 kroner per person.

Tapte feriedager inntil 60.000 kroner per person.

Evakuering erstattes uten sumbegrensning.

Evakuering erstattes uten sumbegrensning.

Privat erstatningsansvar: Inntil 4.000.000 kroner per hendelse.

Privat erstatningsansvar: Inntil 10.000.000 kroner per hendelse.

Rettshjelp inntil 20.000 kroner.

Rettshjelp inntil 20.000 kroner.

Reiseulykke:

Medisinsk invaliditet inntil 300.000 kroner.

Dødsfallserstatning inntil 150.000 kroner.

Reiseulykke:
Medisinsk invaliditet inntil 500.000 kroner
Dødsfallserstatning inntil 300.000 kroner 

Kan kjøpes som tillegg:

Utvidet reisevarighet - for lange enkeltreiser Utvidet reisevarighet for lange enkeltreiser

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene i lenken under.

Standard reiseforsikring

Reise er en billig reiseforsikring som dekkker:

 • Avbestillingsforsikring inntil 20.000 kroner per person
 • Forsinket bagasje inntil 2.000 kroner per person
 • Forsinkelse inntil 20.000 kroner per person 
 • Tapt bagasje inntil 20.000 kroner per person   
 • Reisesyke 
 • Utgifter til tilkalling av én nærstående person ved sykdom eller ulykkesskade 

Du kan kjøpe reiseulykke og forsikring mot invaliditet og død som tilleggsdekninger.

Se alle forsikringssummene her

Egenandel på reiseforsikring

Du betaler en egenandel på 1.000 kroner.
Har du behov for bedre dekning anbefaler vi vår beste reiseforsikring Reise Ekstra

Vilkår for reiseforsikring

Beregn pris

Reise Ekstra reiseforsikring

Vår beste reiseforsikring gjelder både på reise og i fritiden! Reise Ekstra dekker:

 • Reiseulykkesdekning (til fylte 75 år) 
 • Barns invaliditet dekkes med inntil 500.000 kroner 
 • Barns død dekkes med inntil 50.000 kroner. 
 • Voksnes invaliditet dekkes med inntil 300.000 kroner. 
 • Voksnes død dekkes med inntil 300.000 kroner.

Reise Ekstra dekker også alt som dekkes av vår standard reiseforsikring.
Reise Ekstra har høyere utbetaling og bedre vilkår:

 • Avbestillingsforsikring inntil 60.000 kroner per person. (Ubegrenset per familie)
 • Forsinket bagasje etter 4 timer (inntil 4.000 kroner per person)
 • Forsinkelse 20.000 per person. (Ubegrenset per familie)
 • Tapt bagasje inntil 50.000 kroner per person. (Ubegrenset per familie)
 • Reisesyke uten begrensning 
 • Utgifter til tilkalling av to familiemedlemmer ved sykdom

Se alle forsikringssummene her

Egenandel på reiseforsikring

Det er ingen egenandel på vår beste reiseforsikring.

Vilkår for Reise Ekstra reiseforsikring

Beregn pris

Slik får du rabatt

Få 12 % rabatt med Trygghetsavtale

Kjøp reiseforsikring og to andre forsikringer (minst en må være hus, innbo eller bil) hos oss så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir flere fordeler.

 • Tryg ID - hjelp hvis identiteten din blir misbrukt
 • Tryg Boligalarm - ekstra trygghet til hjemmet ditt
 • Tryg Backup sikrer verdifulle bilder og dokumenter  
 • 12% rabatt (17% rabatt hvis du samler fem forsikringer)

Beregn pris

Medlemsfordeler hos Tryg

Vi samarbeider med en rekke landsdekkende organisasjoner. Sjekk hvilke fordeler du får som medlem. Det kan være ekstra rabatter på reiseforsikring og gunstige kollektive forsikringer.

Tilbud på forsikringer

Vil du snakke med oss før du bestemmer deg for en forsikring?

Bestill tilbud
Ring meg opp

Spørsmål og svar om reiseforsikring

Hva er prisen for reiseforsikring?

Prisen avhenger blant annet av hvilken dekning du velger. Du kan beregne pris på reiseforsikring i vår  forsikringskalkulator.

Hvem gjelder reiseforsikringen for?

Reiseforsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset samt ektefelle/samboer med samme folkeregistrerte adresse. Barn/fosterbarn er dekket frem til barnet fyller 21 år, må ha samme folkeregistrerte adresse som en av sine foreldre. Forsikringen gjelder kun for personer som er fast bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.

Gjelder min reiseforsikring for barn på skoletur?

Ja. Regelen om at en reiseforsikring ikke gjelder på undervisningssted gjelder kun for skolens fysiske sted.

Når gjelder ikke reiseforsikringen for egne barn?

Barn som bor hos en av sine foreldre er dekket frem til fylte 21 år, uavhengig av hvem av foreldrene barnet bor fast hos. Barn er ikke dekket på reiseforsikringen når de oppholder seg i hjemmet, barnehage, SFO, eller skole.

Hvor gjelder reiseforsikringen?

Reiseforsikringen gjelder i hele verden for reiser inntil 45 dager. Reise Ekstra-forsikringen gjelder for reiser inntil 60 dager. Reisens varighet regnes fra man forlater bostedsadressen sin i Norge.

Ordbok om reiseforsikring

Reiseansvar

Med reiseansvar menes det erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land kan pådra seg for skade voldt på annens person eller ting.

Reisebevis

Dersom du har tegnet reiseforsikring, vil du få tilsendt reiseforsikringskort som dokumentasjon på at du/dere er forsikret. På kortets bakside finner du informasjon om hvordan du raskt og sikkert får hjelp hvis uhellet skulle være ute.

Reisegods

Personlige eiendeler som sikrede har med seg for sitt personlige bruk under reise og opphold.

Tjenestereise

Med tjenestereise forstås en reise som foregår i arbeidsgiverens tjeneste og som arbeidsgiveren betaler utgiftene til.

Utvidet reisevarighet

Hvis du skal på reiser som varer mer enn 45 dager (eller mer enn 60 dager når du har Reise Ekstra), må du utvide reisevarigheten i reiseforsikringen din. Utvidelsen gjelder med samme betingelser som for reiseforsikringen, med unntak av dekning for rettshjelp, reiseavbrudd og tannskade ved spising/tannsykdom.

Reisevarigheten per enkeltreise kan utvides til inntil 12 måneder.

Vi hjelper deg med spørsmål om reiseforsikring

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt?

Kontakt våre eksperter på reiseforsikring på 04040.

Skal du på ferie?

Last ned vår sjekkliste

Meld fra om skader eller hendelser på reise

Avbestilling
Reisegods
Sykdom på reise
Forsinkelse
Få øyeblikkelig hjelp
Avbestilling

Dette skjemaet bruker du hvis du har hatt utgifter knyttet til avbestilling av en reise.

Reisegods

Dette skjemaet bruker du hvis du skal melde inn tap eller skade eiendeler i forbindelse med reise:

 • Tap av eiendeler fra motorkjøretøy/båt o.l.
 • Tap av eiendeler fra hotellrom, ferieleilighet o.l.
 • Tap av eiendeler ved tyveri/ran o.l.
 • Skade på eiendeler under reise
 • Tap av/skade på eiendeler sendt som ekspedert bagasje

Sykdom på reise

Dette skjemaet bruker du hvis du skal melde inn: 

 • Nødvendige og vanlige sykdomsutgifter som oppstår under reise
 • Utsettelse/innhenting av reise.
 • Reiseavbrudd/tapt ferie.
 • Tilkallelse av familiemedlem.
 • Tannbehandling.
 • Merutgifter ved reiseledsagers sykdom m.m.

Forsinkelse

Dette skjemaet bruker du hvis du skal melde inn:

 • Utgifter ved forsinkelse under reise eller hvis transportmiddel ikke går til avtalt tidspunkt.
 • Utgifter til nødvendige innkjøp dersom ekspedert bagasje er forsinket.

Få øyeblikkelig hjelp

Tryg Alarm er en døgnåpen vakttelefon. Ring til oss dersom du er på reise og blir syk, blir skadet eller har bruk for annen øyeblikkelig hjelp.

På reise - ring +45 70 26 20 07

Du kan også kontakte oss på e-post eller ved å ringe oss på 04040. Dette gjelder også hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp utenom ordinær kontortid.

Chat om reiseskade her

Akutt hjelp på reise i utlandet

Kontakt Tryg Alarm hvis du trenger akutt hjelp ved sykdom eller ulykke. Tryg Alarm har et eget legekorps og et kontaktnett av leger over hele verden.

Gå til meld skade/uhell