Forsikringer | Reiseforsikring

Reise Ekstra gir deg
mange fordeler:


 • avbestilling erstattes uten beløpsbegrensning
 • erstatning for hele reisen ved lange sykehusopphold
 • markedets beste dekning for verdigjenstander
 • dekker egenandel ved leiebilskade

Print ut reisekort

Hvis du ikke finner reisekortet ditt kan du printe ut et nytt.
Print ut reisekort

Standard reiseforsikring

Dekning

Vår standard reiseforsikring er en billig reiseforsikring med begrenset dekning, men som likevel gir sikkerhet for de alvorligste hendelsene som kan skje.

Forsikringen gjelder på fritidsreiser med overnatting, og har egenandel ved skade.

Reise Ekstra

Dekning

Reise Ekstra er en av markedets beste reiseforsikringer. Reiseforsikringen er særlig god for reisesyke, avbestilling og reisegods.

Reise Ekstra gjelder på både fritidsreiser og tjenestereiser, hver gang du forlater hjemmet ditt. Du velger selv om du vil ha egenandel.

Beregn pris Beregn pris

Les mer om standard reiseforsikring

Les mer om Reise Ekstra

Beregn pris Beregn pris

Fullstendige vilkår for reiseforsikring

Gjelder for reiser i hele verden i 45 dager

Gjelder for reiser i hele verden i 70 dager

Avbestilling inntil 20.000 kroner per person

Avbestilling uten beløpsbegrensning

Forsinket reiserute inntil 20.000 kroner per person

Forsinket reiserute uten øvre beløpsbegrensning

Forsinket bagasje inntil 2.000 kroner per person

Forsinket bagasje inntil 5.000 kroner per person

Reisegods og verdigjenstander inntil 20.000 kroner per person, maksimalt 6.000 kroner per enkeltgjenstand

Reisegods og verdigjenstander uten øvre beløpsbegrensning, maksimalt 30.000 kroner per enkeltgjenstand

Reisesyke og hjemtransport erstattes uten beløpsbegrensning

Reisesyke og hjemtransport erstattes uten beløpsbegrensning

Reiseavbrudd inntil 20.000 kroner per person

Reiseavbrudd inntil 1.500 kroner per døgn per person

Evakuering erstattes uten beløpsbegrensning

Evakuering erstattes uten beløpsbegrensning

Privat erstatningsansvar: Inntil 4 millioner kroner

Privat erstatningsansvar: Inntil 15 millioner kroner

Rettshjelp inntil 100.000 kroner

Rettshjelp inntil 100.000 kroner

Erstatningsreise inntil 1.500 kroner per døgn per person

Egenandel leiebil inntil 10.000 kroner

Kan kjøpes som tillegg:

Reiseulykke:
Varig medisinsk invaliditet inntil 300.000 kroner
Dødsfallserstatning inntil 150.000 kroner

Reiseulykke:
Varig medisinsk invaliditet inntil 500.000 kroner
Dødsfallserstatning inntil 500.000 kroner

Utvidet reisevarighet for lange enkeltreiser

Utvidet reisevarighet for lange enkeltreiser

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene i lenken under.

Standard reiseforsikring

Se alle forsikringssummene her


Reise er en billig reiseforsikring som dekker:

 • Avbestillingsforsikring inntil 20.000 kroner per person
 • Forsinket bagasje inntil 2.000 kroner per person
 • Forsinkelse inntil 20.000 kroner per person 
 • Tapt bagasje inntil 20.000 kroner per person   
 • Reisesyke 
 • Utgifter til tilkalling av én nærstående person ved sykdom eller ulykkesskade 

Du kan i tillegg kjøpe dekning for invaliditet eller død som følge av ulykkesskade.

Egenandel på reiseforsikring

Du betaler en egenandel på 1.000 kroner.
Har du behov for bedre dekning anbefaler vi vår beste reiseforsikring Reise Ekstra

Vilkår for reiseforsikring

Beregn pris

Reise Ekstra reiseforsikring

Se alle forsikringssummene her


Vår beste reiseforsikring gjelder både på reise og i fritiden!

Reise Ekstra dekker også alt som dekkes av vår standard reiseforsikring, og har bedre utbetaling og bedre vilkår:

 • Avbestillingsforsikring uten sumbegrensning 
 • Forsinket bagasje etter 4 timer (inntil 5.000 kroner per person)
 • Forsinket reiserute uten øvre sumbegrensning
 • Reisesyke og hjemtransport uten begrensning 

Med tilleggsdekningen Ulykke Ekstra dekkes reiseulykker ut forsikringsåret forsikrede fyller 75 år:  

 • Varig medisinsk invaliditet dekkes med inntil 500.000 kroner.
 • Dødsfall dekkes med inntil 500.000 kroner. 
 • Forsikringssummen er 100.000 kroner for forsikrede fra 70 til 75 år.

Egenandel på reiseforsikring

Det er valgfritt om du vil ha egenandel på vår beste reiseforsikring.

Vilkår for reiseforsikring

Beregn pris

Slik får du rabatt

Kjøp reiseforsikring og to andre forsikringer hos oss så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

Noen av fordelene med Tryg Pluss

 • Tryg Bolighjelp - bygningsrådgivning med tilgang til vårt håndverkernettverk som er klar for å hjelpe deg.  
 • Tryg Omsorg - profesjonell samtalepartner som tar vare på deg når du trenger det.
 • Tryg ID - fri adgang til rådgivning og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.
 • + Les mer om fordelene med Tryg Pluss

Beregn pris

Medlemsfordeler hos Tryg

Vi samarbeider med en rekke landsdekkende organisasjoner. Sjekk hvilke fordeler du får som medlem. Det kan være ekstra rabatter på reiseforsikring og gunstige kollektive forsikringer.

Tilbud på forsikringer

Vil du snakke med oss før du bestemmer deg for en forsikring?

Bestill tilbud
Ring meg opp

Spørsmål og svar om reiseforsikring

Hva er prisen for reiseforsikring?

Prisen avhenger blant annet av hvilken dekning du velger. Du kan beregne pris på reiseforsikring i vår  forsikringskalkulator.

Hvem gjelder reiseforsikringen for?

Forsikringen gjelder for privatpersoner som er fast bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen kan tegnes for:

 • Enkeltperson: forsikringstaker alene
 • Par: forsikringstaker med ektefelle/samboer
 • Familie: Forsikringstaker, ektefelle/samboer og deres barn. Barn er medforsikret ut forsikringsåret barnet fyller 21 år.
 • Hjemmeboende barn over 21 år.

Ektefelle/samboer, og hjemmeboende barn over 21 år, må ha samme folkeregistrerte adresse som forsikringstaker. Barn under 21 år er medforsikret så lenge barnet har samme folkeregistrerte adresse som en av sine foreldre.

Forsikring for familie omfatter også barnebarn og fosterbarn som bor fast hos forsikringstaker. Adopterte barn og surrogatbarn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen.

Gjelder min reiseforsikring for barn på skoletur?

Ja. Regelen om at en reiseforsikring ikke gjelder på undervisningssted gjelder kun for skolens fysiske sted.

Når gjelder ikke reiseforsikringen for egne barn?

Barn som bor hos en av sine foreldre er dekket frem til fylte 21 år, uavhengig av hvem av foreldrene barnet bor fast hos. Barn er ikke dekket på reiseforsikringen når de oppholder seg i hjemmet, barnehage, SFO, eller skole.

Hvor gjelder reiseforsikringen?

Reiseforsikringen gjelder i hele verden for reiser inntil 45 dager. Reise Ekstra-forsikringen gjelder for reiser inntil 70 dager. Reisens varighet regnes fra man forlater bostedsadressen sin i Norge.

Ordbok om reiseforsikring

Reiseansvar

Med reiseansvar menes det erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land kan pådra seg for skade voldt på annens person eller ting.

Reisebevis

Dersom du har tegnet reiseforsikring, vil du få tilsendt reiseforsikringskort som dokumentasjon på at du/dere er forsikret. På kortets bakside finner du informasjon om hvordan du raskt og sikkert får hjelp hvis uhellet skulle være ute.

Reisegods

Personlige eiendeler som sikrede har med seg for sitt personlige bruk under reise og opphold.

Tjenestereise

Med tjenestereise forstås en reise som foregår i arbeidsgiverens tjeneste og som arbeidsgiveren betaler utgiftene til.

Utvidet reisevarighet for lange enkeltreiser

Hvis du skal på reiser som varer mer enn 45 dager (eller mer enn 70 dager når du har Reise Ekstra), må du utvide reisevarigheten i reiseforsikringen din. Utvidelsen gjelder med samme betingelser som for reiseforsikringen, med unntak av dekning for rettshjelp og reiseavbrudd/erstatningsreise.

Reisevarigheten per enkeltreise kan utvides til inntil 12 måneder.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt?

Kontakt våre eksperter på reiseforsikring på 04040.

Skal du på ferie?

Last ned vår sjekkliste

Meld fra om skader eller hendelser på reise

Avbestilling
Reisegods
Sykdom på reise
Forsinkelse
Få øyeblikkelig hjelp
Avbestilling

Dette skjemaet bruker du hvis du har hatt utgifter knyttet til avbestilling av en reise.

Reisegods

Dette skjemaet bruker du hvis du skal melde inn tap eller skade eiendeler i forbindelse med reise:

 • Tap av eiendeler fra motorkjøretøy/båt o.l.
 • Tap av eiendeler fra hotellrom, ferieleilighet o.l.
 • Tap av eiendeler ved tyveri/ran o.l.
 • Skade på eiendeler under reise
 • Tap av/skade på eiendeler sendt som ekspedert bagasje

Sykdom på reise

Dette skjemaet bruker du hvis du skal melde inn: 

 • Nødvendige og vanlige sykdomsutgifter som oppstår under reise
 • Utsettelse/innhenting av reise.
 • Reiseavbrudd/tapt ferie.
 • Tilkallelse av familiemedlem.
 • Tannbehandling.
 • Merutgifter ved reiseledsagers sykdom m.m.

Forsinkelse

Dette skjemaet bruker du hvis du skal melde inn:

 • Utgifter ved forsinkelse under reise eller hvis transportmiddel ikke går til avtalt tidspunkt.
 • Utgifter til nødvendige innkjøp dersom ekspedert bagasje er forsinket.

Få øyeblikkelig hjelp

Tryg Alarm er en døgnåpen vakttelefon. Ring til oss dersom du er på reise og blir syk, blir skadet eller har bruk for annen øyeblikkelig hjelp.

På reise - ring +45 70 26 20 07

Du kan også kontakte oss på e-post eller ved å ringe oss på 04040. Dette gjelder også hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp utenom ordinær kontortid.

Chat om reiseskade her

Akutt hjelp på reise i utlandet

Kontakt Tryg Alarm hvis du trenger akutt hjelp ved sykdom eller ulykke. Tryg Alarm har et eget legekorps og et kontaktnett av leger over hele verden.

Gå til meld skade/uhell