Forsikringer | Personforsikring

Ulykkesforsikring

Dekning

Vår ulykkesforsikring gir rett til erstatning ved skader som følge av en ulykke.

Kritisk sykdom

Dekning

Kritisk sykdomsforsikring gir rett til utbetaling av inntil 3.000.000 kroner, hvis du blir rammet av alvorlig sykdom, for eksempel kreft.

Behandlingsforsikring

Dekning

Her får du en av markedes mest omfattende behandlings-forsikringer. Vi garanterer for nødvendig innleggelse på sykehus for behandling eller operasjon i løpet av 14 virkedager.

Tryg 55+

Dekning

Få legehjelp døgnet rundt, konsultasjon hos spesialist innen 10 virkedager og rask behandling i det private helsevesen. Dette er en forsikring skreddersydd for deg over 55 år.

Beregn pris Beregn pris Beregn pris Beregn pris
Beregn pris Beregn pris Beregn pris Beregn pris

Fullstendige vilkår for personforsikring

Oversikt over dekninger:

Tryg Legehjelp Tryg Legehjelp Tryg Legehjelp Tryg Legehjelp

Utbetaling ved medisinsk invaliditet.

Utbetaling ved kreft.

Utbetaling ved:

 • Forundersøkelser og diagnostisering

 • Operasjoner

Garantert konsultasjon hos legespesialist innen 10 virkedager.

Behandlingsutgifter i inntil tre år

Utbetaling ved:

 • Hjerteinfarkt

 • Hjerteklaffeil

 • By pass/ABC-operasjon

Utbetaling ved:

 • Legespesialist

 • Second Opinion

 • Plastikkirurgi

 • Gjenopptrening

Undersøkelse og behandling hos legespesialist, samt én kontroll etter avsluttet behandling.

Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Utbetaling ved:

 • Hjerneslag

 • Hjernesvulst

 

Rus- og spilleavvening Dagkirurgi på private sykehus.

Utbetaling ved:¨

 • Multippel Sklerose (MS)

 • Muskelatrofi

 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

 

Fysikalsk behandling hos autorisert:

 • Fysioterapeut

 • Manuell terapeut

 • Kiropraktor

 • Naprapat

 • Klassisk akupuntør

Fysikalsk behandling hos autorisert:

 • Fysioterapeut
 • Manuell terapeut
 • Kiropraktor
 • Naprapat
 • Klassisk akupuntør

Utbetaling ved:

 • Nyresvikt ved behov for dialyse

 • Organsykdommer med behov for transplantasjon

 • Colostomi

Utbetaling ved:

 • Behandling hos psykolog

 • Krisepsykolog

Psykolog og krisehjelp

Utbetaling ved:

 • Parkinson før fylte 60 år

 

Utbetaling ved:

 • Medisiner

 • Tekniske hjelpemidler etter operasjon

Få hjelp til å navigere i helsevesenet og Nav.

Utbetaling ved:

 • Blindhet

 • Døvhet

 • Afasi

Utbetaling ved:

 • Reise- og oppholdsutgifter

 • Reiseledsager

Økonomisk støtte ved hjelpebehov i hjemmet.

En ulykkesforsikring dekker:

 • Utbetaling ved medisinsk invaliditet. 
 • Behandlingsutgifter i inntil tre år 
 • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Kan utvides til å dekke: 

 • Høyrisikoaktiviteter (bil-, MC- og båtløp) 
 • Faginvaliditet
 • Progressiv erstatning
 • Frivillig franchise 

Egenandel

1.000 kroner for behandlingsutgifter.

Vilkår for ulykkesforsikring           

Beregn pris

Blir du rammet av alvorlig sykdom kan det være godt å ha en forsikring som sikrer deg økonomisk i en vanskelig tid.

Kritisk sykdomsforsikring gir rett til utbetaling av inntil 3.000.000 kroner hvis du blir rammet av alvorlig sykdom, for eksempel kreft. Du velger selv hva pengene skal brukes til.

Bestill tilbud 

Kritisk sykdomsforsikring omfatter:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteklaffeil
 • By pass/ACB-operasjon
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Muskelatrofi
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Nyresvikt med behov for dialyse
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon
 • Colostomi (Utlagt tarm)
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Afasi 

Med en god sykdomsforsikring slipper du å bekymre deg for økonomien. Du kan konsentrere deg om det viktigste - å bli frisk.

Kritisk sykdomsforsikring kan kjøpes hvis du er:

 • mellom 16 og 60 år (forsikringen kan gjelde til du er 67 år)
 • bosatt i Norge
 • medlem av norsk folketrygd

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring omfatter:

 • Forundersøkelser og diagnostisering
 • Operasjoner
 • Legespesialist
 • Second Opinion
 • Plastikkkirurgi
 • Rus- og spilleavvening
 • Tannbehandling ved sykdom
 • Medisiner
 • Tekniske hjelpemidler etter operasjon
 • Reise- og oppholdsutgifter
 • Reiseledsager

Ingen egenandel

Vilkår for Behandlingsforsikring

Beregn pris

Rask behandling er viktig for deg som lever et aktivt liv. Med Tryg 55+ unngår du å bli stående i helsekø, hvis helsen svikter.

Beregn pris

Med Tryg 55+ får du blant annet:

 • Legehjelp hele døgnet

  Ring Legehjelpen, og snakk med sykepleier eller lege, når som helst på døgnet. Få svar på medisinske spørsmål, resept på legemidler eller henvisning til spesialist. Du kan også kan be om råd, hvis du er bekymret for noen som står deg nær.
  Les mer om legehjelpen

 • Garantert konsultasjon innen 10 virkedager

  Vi garanterer konsultasjon med legespesialist innen 10 virkedager. Holder vi ikke det vi lover, får du en kompensasjon på 500 per dag inntil undersøkelsen eller behandlingen tilbys.

 • Undersøkelse og behandling hos spesialist

  Vi dekker undersøkelse og behandling hos legespesialist, samt én kontroll etter avsluttet behandling.

 • Dagkirurgi på private sykehus

  Vi dekker dagkirurgi på private sykehus. Med dagkirurgi menes operasjoner der du skrives inn og ut av sykehuset samme dag.

 • Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m.

  Vi dekker behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat og klassisk akupunktør.

 • Psykolog og krisehjelp

  Vi dekker psykolog ved henvisning fra lege, eller hvis du blir rammet av alvorlige hendelser, som f.eks. innbrudd, overfall, livstruende sykdom, dødsfall i nær familie, eller samlivsbrudd.

 • Hjelp til å navigere i helsevesenet og Nav

  Vi hjelper deg å finne ut av dine behandlingsmuligheter og rettigheter.

 • Økonomisk støtte ved hjelpebehov i hjemmet

  Ved kommunalt vedtak om hjemmesykepleie eller annen hjelp i hjemmet, får du en supplerende engangsutbetaling fra oss. Pengene kan du bruke akkurat som du vil.

Beregn pris

Les de fullstendige vilkårene her (PDF)

Har du spørsmål om forsikring? Snakk med våre hyggelige rådgivere på telefon 04040, eller send oss en e-post.

Hvem kan forsikres?

Tryg 55+ kan tegnes fra du er 55 til du er 75 år, og beholdes frem til fylte 80 år. Du må være fast bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.

Viktig å vite

Denne forsikringen dekker ikke behandling for kreft. Husk at vi likevel hjelper deg den første tiden, frem til diagnosen er stilt. Med Tryg 55+ er du sikret konsultasjon hos spesialist innen 10 virkedager, og kan dermed forvente å komme raskere i gang med behandlingen. 

Ønsker du en forsikring som dekker kreftbehandling, kan vi anbefale vår ordinære behandlingsforsikring. Denne dekker også innleggelse på privat sykehus, og gir dermed mulighet for behandling av mer alvorlige tilstander. Av denne grunn, er prisen også høyere enn for Tryg 55+. Behandlingsforsikring kan tegnes frem til fylte 70 år. Du kan sammenligne prisen på de ulike dekningene i vår priskalkulator.

Legehjelpen

Legehjelpen er en gratis og døgnåpen telefontjeneste, der du kan få medisinsk veiledning av sykepleier eller lege.

Samtaler med Legehjelpen er konfidensielle. Tryg har ikke innsyn i opplysninger våre kunder gir til Legehjelpen.

Ring Legehjelpen: 800 32 300

Behandlingsservice

Kontakt Behandlingsservice her, når du ønsker å benytte helseforsikringen din.
Du kan også ringe 815 45 400 hverdager fra 8-17.

Behandlingsservice er avdelingen i Tryg som hjelper deg med rask tilgang til undersøkelse eller behandling, og som følger deg videre gjennom hele behandlingen. 


Beregn pris

Les de fullstendige vilkårene her (PDF)

Har du spørsmål om forsikring? Snakk med våre hyggelige rådgivere på telefon 04040, eller send oss en e-post.

Slik får du rabatt

Kjøp personforsikring og to andre forsikringer hos oss så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

Noen av fordelene med Tryg Pluss

 • Tryg Bolighjelp - bygningsrådgivning med tilgang til vårt håndverkernettverk som er klar for å hjelpe deg.  
 • Tryg Omsorg - profesjonell samtalepartner som tar vare på deg når du trenger det.
 • Tryg ID - fri adgang til rådgivning og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.
 • + Les mer om fordelene med Tryg Pluss

Beregn pris

Medlemsfordeler hos Tryg

Vi samarbeider med en rekke landsdekkende foreninger og organisasjoner. Sjekk hvilke fordeler du får som medlem. Det kan være ekstra rabatter og gunstige kollektive forsikringer!

Tryg rådgivning

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Få et tilbud
Ring meg opp

Tryg Legehjelp

En helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss.
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål, få resepter og henvisning til spesialist. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Les mer om Tryg Legehjelp

Ofte stilte spørsmål til ulykkesforsikring

Hva er Tryg Legehjelp?

Tryg Legehjelp er en helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Det er gratis å ringe – også for ektefelle/barn i husstanden.

Hvem gjelder en ulykkesforsikring for?

Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset. En ulykkesforsikring gjelder fra 16-75 år. Du må være medlem av norsk folketrygd.

Hva er prisen på en ulykkesforsikring?

Prisen kommer blant annet an på hvilken forsikringssum som er valgt.

Er det aldersbegrensning på en ulykkesforsikring?

Ja. En ulykkesforsikring gjelder for personer mellom 16-75 år.

Hvor gjelder en ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen gjelder i Norge og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder. I noen tilfeller gjelder den også for lengre utenlandsopphold. Se vilkår for detaljer. 

Kan jeg kjøpe ulykkesforsikring for barn?

Ja, men for barn under 16 år må det kjøpes en egen barneforsikring. Les mer om våre barneforsikringer.

Hvor mye utbetales etter en ulykke?

Ved ulykkesskade som fører til varig medisinsk invaliditet beregnes erstatningen på grunnlag av valgt forsikringssum og graden av invaliditet. Ved dødsfall utbetales forsikringssummen som er avtalt.   

Forsikringssummen er valgfri og kan settes fra 500.000 kroner. For personer over 70 år er fast forsikringssum 100.000 kroner.

Er ulykkesforsikring det samme som en uføreforsikring?

Nei, en ulykkesforsikring gir deg erstatning for medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall.

Hvordan kan jeg få en billigst mulig ulykkesforsikring?

Vi gir blant annet rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss (link). Hvis du er medlem av en forening som vi har avtale med, kan det også gi rabatt.

Ofte stilte spørsmål om Kritisk sykdom

Hvem gjelder en kritisk sykdom forsikring for?

Forsikringen gjelder for deg mellom 16 - 60 år og gjelder fram til du er 67 år.

Når utbetales forsikringsbeløpet?

Forsikringsbeløpet utbetales 30 dager etter tidspunktet på stilt diagnose, operasjonen er gjennomført eller du er satt på venteliste til operasjon.

Må jeg betale skatt på utbetalingen?

Nei, erstatningen er en skattefri engangsutbetaling.

Spørsmål om behandlingsforsikring

Hvem kan kjøpe behandlingsforsikring?

Skal du kjøpe behandlingsforsikring må ha fast bosted i Norge og være medlem av Folketrygden. Behandlingsforsikring kan kjøpes for aldersgruppen 3 måneder til 60 år, og gjelder til du er 75 år.

Hvem gjelder en behandlingsforsikring for?

Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset.

Hva er pris på en behandlingsforsikring?

Du kan sjekke pris på behandlingsforsikring i vår forsikringskalkulator.

Hvor kan en behandling foregå?

Vi erstatter utgifter til behandling i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I noen tilfeller kan vi også godkjenne behandling i andre land. Behandling må foregå på behandlingsinstitusjoner som vi har inngått avtale med.

Gjelder en behandlingsforsikring for kroniske sykdommer?

Vi dekker utgifter til kortvarig behandling av kroniske sykdommer når behandlingen vesentlig og varig kan forbedre din helsetilstand. Vurderingen gjøres av våre leger, eventuelt i samråd med spesialister.

Hva dekkes ikke av en behandlingsforsikring?

En behandlingsforsikring dekker ikke:

 • Sykdom som har vist symptomer de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde 
 • Sykdom, lyte eller mén som vi har tatt reservasjon for ved helsevurderingen.
Er behandlingsforsikring det samme som en helseforsikring?

Ja, vår behandlingsforsikring er en helseforsikring som garanterer rask behandling hvis du blir rammet av alvorlig sykdom.

Hvordan kan jeg få en billigst mulig behandlingsforsikring?

Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Sjekk pris på behandlingsforsikring i vår forsikringskalkulator.

Ordbok for ulykkesforsikring

Erstatning

Erstatning er en kompensasjon for det økonomiske tapet som en skade fører til. Om du har rett til erstatning og hvor mye du har krav på, er regulert i forsikringsavtalen. Forsikringsavtalen er i tråd med de reglene som følger av norsk lovgivning.

Medisinsk invaliditetsgrad

Medisinsk invaliditet er betegnelsen på en fysisk funksjonsnedsettelse. Ulykkesforsikringen omfatter medisinsk invaliditet som følge av et ulykkestilfelle. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Helse- og sosialdepartmentets invaliditetstabell.

Ménerstatning

Ménerstatning skal gi økonomisk kompensasjon for den fysiske funksjonsnedsettelsen (medisinske invaliditeten) som en skade har ført til.

Spesialisterklæring

En spesialisterklæring gis av en lege som er spesialist innenfor det medisinske fagområdet en skade faller inn under. Spesialisten skal blant annet vurdere
• hvilke plager skaden har forårsaket (årsakssammenheng)
• medisinsk invaliditetsgrad

Ulykkesskade

Med en ulykkesskade menes en plutselig ytre, fysisk begivenhet (et ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden og som fører til skade på person.

Tryg Legehjelp

Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Det er gratis å ringe – også for ektefelle/barn i husstanden. Samtaler med Tryg Legehjelp er konfidensielle. Tryg har ikke innsyn i opplysninger våre kunder gir til Tryg Legehjelp.

Ordbok om Behandlingsforsikring

Fysikalske behandlinger
 • Fysioterapeut
 • Manuell terapeut
 • Kiropraktor
 • Naprapat
 • Klassisk akupunktur
Psykologhjelp
 • Psykolog
 • Krisehjelp
Utvidet hjelp
 • Fysioterapeut
 • Manuell terapeut
 • Kiropraktor
 • Naprapat
 • Klassisk akupunktur
 • Profesjonell hjemmeservice

Ordbok om Tryg 55+ helseforsikring

Tryg Legehjelp

Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Det er gratis å ringe – også for ektefelle/barn i husstanden. Samtaler med Tryg Legehjelp er konfidensielle. Tryg har ikke innsyn i opplysninger våre kunder gir til Tryg Legehjelp.

Få hjelp til å navigere i helsevesenet og Nav
Vi hjelper deg å finne ut av dine behandlingsmuligheter og rettigheter.
Psykolog og krisehjelp
Vi dekker psykolog ved henvisning fra lege, eller hvis du blir rammet av alvorlige hendelser, som f.eks. innbrudd, overfall, livstruende sykdom, dødsfall i nær familie, eller samlivsbrudd.
Økonomisk støtte ved hjelpebehov i hjemmet
Ved kommunalt vedtak om hjemmesykepleie eller annen hjelp i hjemmet, får du en supplerende engangsutbetaling fra oss. Pengene kan du bruke akkurat som du vil.
Dagkirurgi på private sykehus
Vi dekker dagkirurgi på private sykehus. Med dagkirurgi menes operasjoner der du skrives inn og ut av sykehuset samme dag.
Tryg rådgivning

Har du flere spørsmål?

Snakk med våre hyggelige rådgivere på telefon 04040.

Relaterte forsikringer

Behandlingsforsikring
Barneforsiking